Za ustvarjanje, načrtovanje, podjetnost in delanje česar koli novega potrebujemo razmišljanje. Kadar se ukvarjamo s prihodnostjo, razmišljanje potrebujemo, saj nikoli ne moremo imeti popolnih informacij o prihodnosti. Razmišljanje potrebujemo tudi za to, da še bolj izrabimo informacije, ki so hkrati na voljo tudi našim tekmecem.

Splet trenutnih okoliščin me je pripeljal do tega, da sem se lotila nekoliko bolj poglobljenega pristopa v razmišljanje. Otroci so ostali doma, delno prepuščeni svojim dosedanjim delovnim navadam, razmišljanju, kreativnosti, motiviranosti, kritičnosti, doslednosti in vztrajnosti, ki jih spodbujajo učitelji z navodili za delo na daljavo na eni strani in starši na drugi, ki smo zdaj v več vlogah - poleg starša smo postali še učitelji, ki hkrati opravljamo svoje službene dolžnosti od doma. Pri tem smo nekateri tudi vodje, ki skrbimo za doseganje ciljev, primerno organizacijo delovnih opravil, sodelavcev, uvajanje novosti, izboljšav, generiranje novih idej in podobno. Tega se loteva vsak na svoj način.