Pogledi zaposlenih na prihodnost dela razkrivajo tako skrbi kot priložnosti, ki bodo v naslednjih desetletjih vplivale na oblikovanje delovnih mest. Na podlagi članka Toma Starnerja za HR Executive,  ki raziskuje perspektivo zaposlenih o prihodnosti dela, lahko razberemo pomembne uvide, ki bi jih morali upoštevati vsi kadrovski strokovnjaki. 

Foto: Freepik

Spopadanje z gospodarskimi izzivi

Zaposleni izražajo pesimizem glede ekonomskega vpliva na njihove dohodke v primerjavi s stroški življenja. 66 % odstotkov anketirancev v raziskavi, ki jo je opravil Monster.com, meni, da se bo razmerje med plačami in življenjskimi stroški poslabšalo. To je še posebej pomembno v luči njihovih preteklih izkušenj, kjer povečanja plač niso sledila povečanjem stroškov življenja. Kadrovski strokovnjaki bi morali to upoštevati in iskati načine, kako izboljšati finančno dobrobit zaposlenih, hkrati pa jih podpirati pri razvoju njihovih karier.

Zvestoba delodajalcem v novem okolju