PRIHODNOST HRM Z VIDIKA PROCESA KADROVANJA

DR. KLEMEN ŠIROK, izredni prof. na Fakulteti za management in Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, DR. MAJA MEŠKO, redna prof. Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in TINE BERTONCELJ, doktorski študent na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management.

Facebook
LinkedIn

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) je močno vplival na organizacijske procese, vključno s procesi kadrovskega menedžmenta.15Spremembe, ki so nastale zaradi razvoja IKT, se kažejo predvsem v načinu zbiranja, hranjenja, uporabe in širjenja informacij o kandidatih za zaposlitev in kadrih v organizacijah različnih vrst.15 Z razvojem tehnologij, predvsem pa s prihodom interneta so se začeli ponujati tudi novi načini kadrovanja.

Že leta 1990 je veliko strokovnjakov za kadre in raziskovalcev napovedalo, da bo prav internet tisti, ki bo korenito preoblikoval strategije zaposlovanja.2 Prav tako se je, zaradi napredka v tehnologiji, zmanjšal pomen razdalje, na način, da lahko zaposleni delajo od doma, omogočeno je soelovanje s poslovnimi partnerji čez geografske meje, organizacijam pa je tudi omogočeno, da zaposlijo strokovnjake iz oddaljenih delov sveta (npr. razvijalce programske opreme). Spremenila pa so se tudi delovna mesta, načini dela, ter nadzor nad