Začetek leta prinaša nove zaobljube in cilje. Za njihovo izpolnjevanje in doseganje se soočamo s spremembami, najprej naših navad in delovanja, posledično tudi sprememb v naših organizacijah. Spreminjanje navad in delovanja ni prijetno. Stopiti moramo iz območja udobja in se iz znanega ter varnega podati v novo, neznano in negotovo. Tehnološki napredek, globalizacija in spremembe v vrednotah ter navadah ljudi imajo vpliv na poslovanje vseh nas. Zato številne vodilne družbe vlagajo izdatna sredstva v še hitrejšo digitalizacijo poslovanja. HR oddelki so pred izzivi lastne digitalizacije in hkrati dviga potrebnih kompetenc za digitalizacijo poslovanja pri sodelavcih. So ključni partner vodstva za uspešno digitalizacijo organizacije. Spremembe so naša stalnica in uspešni posamezniki ter dolgoročno uspešne organizacije to razumejo in v polnosti tudi sprejemajo. Tudi sledenje trendom zahteva od nas spreminjanje našega delovanja.

HR trendom v 2019 se bomo podrobneje posvetili tudi v tokratni številki revije: Nazaj v prihodnost (Tamara Valenčič), Prihodnost je tukaj (Ivana Kranjčević) in Deset spodbudnih HR trendov za prihodnost (Tom Haak).

V člankih Laure Klančnik in Maje Majstorović Hajduković lahko beremo o uvajanju agilnega pristopa v organizaciji, še posebej v HR funkcijo. Agilnost predstavlja spremembo v miselnosti, ki organizaciji omogoča, da se hitreje odzove na zunanje spremembe, hkrati pa spodbuja prožnost, prilagodljivost, odzivnost in učenje od znotraj.

V raziskavi Svetovnega ekonomskega foruma so ugotovili, da ima kulturna raznolikost dolgoročne pozitivne učinke tako na uspešnost organizacij kot na gospodarsko rast. Zato vsem državam svetujejo odprto politiko do imigrantov, s čimer bodo deležne velikih koristi zaradi povečanega obsega kompetenc in pobud novih prebivalcev. Tudi študija McKinsey je pokazala, da je etnično in kulturno raznolika menedžerska ekipa za 30 odstotkov uspešnejša od manj raznovrstne vrhunske ekipe. Očitno so in bodo uspešnejše tiste organizacije, ki aktivno razvijajo medkulturno kompetenco. Več v članku Richarda Farkasa.

Večini avtorjev člankov aktualne številke bomo lahko prisluhnili v živo na letošnjem Slovenskem kadrovskem kongresu, ki nosi naslov »Prihodnost je tu že danes, izberite svoj pristop iz nabora najboljših evropskih praks«. Letošnji kongres je sočasno tudi Evropski kongres, saj ga organiziramo skupaj z EAPM, evropskim združenjem HR strokovnjakov. Kot vsako leto bo kongres tudi letos gostil 500 kadrovskih direktorjev in strokovnjakov, ki želijo uporabljati sodobne tehnologije in prakse, razvijati kompetence in posledično aktivno razvijati vlogo HR v organizaciji.

Osrednji slogan kongresa je #LoveHR, s katerim izražamo prepričanje, da imamo HR strokovnjaki pomembno vlogo v vsaki organizaciji, saj smo nosilci strateške poslovne funkcije, zaradi česar je nujna strast in ljubezen do našega poklica. Sloganu bo s predavanji sledilo več kot 20 govorcev iz Evrope, ki bodo predstavili vpogled v trende in najboljše mednarodne prakse. Obravnavali bomo spreminjanje vloge HR zaradi novih tehnologij, spreminjanja navad ter vrednot ljudi, uveljavljanja agilnega pristopa, naraščajočega pomena medkulturnih kompetenc in potrebnega razvoja talentov ter kompetenc za izvedbo organizacijske preobrazbe.

Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi in skupaj z nami ustvarjate zgodbo letošnjega kadrovskega kongresa.

Želim vam prijetno branje in se vidimo na Bledu.

Peter Ribarič

odgovorni urednik