Vprašanje, ali prijateljstva na delovnih mestih spodbujati, ostaja po več kot 30. letih še vedno nerazrešeno tako z vidika praktikov - menedžerjev kot tudi s strani znanstveno-akademskega področja. Prijateljstvo na delovnem mestu je aktualen predmet raziskovanja že nekaj desetletij, vendar so empirični izsledki različni in neenotni.

Kar nekaj raziskav1,7,10 je prijateljstvo na delovnem mestu prepoznalo kot dejavnik, ki slabo vpliva na poslovne rezultate. Povzroča, na primer: govorice, odvrača zaposlene od dela, in je pogosto povezan z ljubezenskimi razmerji. Res je tudi, da so empirični dokazi v prid tem ugotovitvam, šibki. Po drugi strani najdemo številne raziskave,9,12,14 ki vidijo prijateljstvo kot nekaj pozitivnega v delovnem okolju, saj ugotavljajo, da prijateljstvo prispeva k medsebojni pomoči, podpori, izboljšanju vzdušja, komunikaciji in lažjem opravljanju težjih delovnih nalog ter zagotavlja čustveno in socialno podporo.