PRIJATELJSTVO NA DELOVNEM MESTU: DA ALI NE?

KATJA SEHUR, samostojna referentka v logističnem podjetju na izvoznem ladijskem transportnem oddelku IN 

Facebook
LinkedIn

KLEMEN ŠIROK, izredni profesor Fakultete za management in Fakultete za vede o zdravju, Univerza na primorskem. Predava Kadrovski management, Organizacijsko vedenje, Zaposlovanje in karierni razvoj ter Sociologijo dela.

Vprašanje, ali prijateljstva na delovnih mestih spodbujati, ostaja po več kot 30. letih še vedno nerazrešeno tako z vidika praktikov - menedžerjev kot tudi s strani znanstveno-akademske sfere. Prijateljstvo na delovnem mestu je aktualen predmet raziskovanja že nekaj desetletij, vendar so empirični izsledki različni in neenotni.

Kar nekaj raziskav1,7,10 je prijateljstvo na delovnem mestu prepoznalo kot dejavnik, ki slabo vpliva na poslovne rezultate. Povzroča, na primer: govorice, odvrača zaposlene od dela, in je pogosto povezan z ljubezenskimi razmerji. Res je tudi, da so empirični dokazi v prid tem ugotovitvam, šibki. Po drugi strani najdemo številne raziskave,9,12,14 ki vidijo prijateljstvo kot nekaj pozitivnega v delovnem okolju, saj ugotavljajo, da prijateljstvo prispeva k medsebojni pomoči, podpori, izboljšanju vzdušja, komunikaciji in lažjem opravljanju težjih delovnih nalog ter zagotavlja čustveno in socialno podporo.

Kakšno vlogo ima torej prijateljstvo na sodobnem delovnem mestu, smo raziskovali na primeru osmih izbranih logističnih podjetij v Sloveniji. Konkretneje smo ugotavljali, ali je