Nenehne spremembe in inovacije zahtevajo sprotno prilagajanje delovnih mest, kar pozitivno vpliva zdravje zaposlenih, prav tako pa na tehnološki napredek organizacije.

Živimo v času, ki ga zaznamujejo tveganja in nestabilnost. Po vseh spremembah, ki smo jim bili priča v zadnjem letu, lahko z gotovostjo rečemo, da drži rek, da so edina stalnica v življenju spremembe. Globalizacija, nove tehnologije, nova biološka tveganja in družbene spremembe imajo močan vpliv na delovno okolje in so predvsem v zadnjem letu predstavljale velik izziv številnim organizacijam. Spremembe ob prilagajanju novi resničnosti, ki jih prinaša spopadanje z epidemijo COVID-19, lahko povzročajo različne obremenitve tako na ravni zaposlenih kot na ravni organizacij. Pozornost vodstvenih delavcev bi morala biti usmerjena v tehnične značilnosti prilagajanja spremembam, prav tako pa v zmanjševanje obremenitev zaposlenih. Če želi organizacija doseči uspešno prilagoditev novim zahtevam, mora primerno usposobiti tudi svoje zaposlene. Uspešne bodo namreč tiste organizacije, ki hitro prepoznajo spremembe in se nanje učinkovito odzovejo. Prav tako je pomembno, da organizacije prepoznajo svoj največji potencial – svoje zaposlene ter jim zagotovijo varno in zdravo delovno okolje.