PRILOŽNOST ZA POSPEŠITEV PREOBRAZBE

Članek je objavljen v tiskani HR&M reviji junij/julij 2020

GORAN GLEDIĆ, vodja Deloitte Savjetodavne Usluge, d. o. o.

Facebook
LinkedIn

Funkcija upravljanja s človeškimi viri je v zadnjem desetletju močno napredovala na poti razvoja od tradicionalnega transakcijskega in reaktivnega oddelka organizacije do gibkega, proaktivnega in strateškega.

S kompleksnostmi, ki jih prinašajo tehnološki motilci, dinamika delovne sile (npr. milenijci, gospodarstvo priložnostnih del) in gospodarski pretresi, je pomen podpore podjetju pri doseganju njegovih ciljev in strategije izrazitejši kot kdaj koli prej. Toda kaj se zgodi, če upoštevamo še eno spremenljivko – natančneje covid-19 ter gospodarski upad in fizično distanciranje kot njegove posledice?

Ali bo to nov nasprotnik upravljanja s človeškimi viri ali priložnost za pospešitev trendov, ki smo jim že priča in ki spreminjajo samo jedro funkcije kadrovske službe ter posledično njen vpliv na širše okolje – podjetje, delovno silo in družbo?

V katero smer smo se usmerili pred krizo?

Stopimo korak nazaj in si poglejmo, v katero smer je krenil razvoj upravljanja s človeškimi viri pred krizo covid-19. Če pogledamo nekatera globalna gibanja na področju človeških virov, ki temeljijo na raziskavi globalnega razvoja človeškega kapitala Deloitte iz leta 2020, se zdi, da so se večji premiki pri upravljanju s človeškimi viri sukali okoli prekvalifikacij in dokvalifikacij delovne sile, spodbujanja ekipnega dela in gibkosti, gradnje programov izkušenj z zaposlenimi za povečanje učinka blagovne znamke, dostopanja do novih zmogljivosti (na primer delitev ljudi in strojev ali njihovo združevanje), uvedbe digitalnih orodij in novih tehnologij ter osredinjenja na spodbujanje ciljev in vrednot organizacije. Zanimivo je, da je 55 odstotkov anketiranih kadrovskih strokovnjakov na svetovni ravni prepričano, da se bo upravljanje s človeškimi viri v prihodnjih 12 do 18 mesecih bistveno ali celo korenito spremenilo, 75 odstotkov pa jih je menilo, da bodo spremembe potekale v smeri širitve splošne odgovornosti.

Čeprav je v številnih organizacijah (zlasti