Organizacijska kultura je temelj vsakega podjetja, ki zaposlene usmerja, kako delati, komunicirati in sodelovati. Medtem ko je jasna in strukturirana organizacijska kultura ključna za uspeh, obstajajo primeri, kjer preveč rigidne ali nenavadne prakse vodijo do nasprotnega učinka. Eden takih primerov je Phoenix Partnership (TPP), podjetje, odgovorno za upravljanje 80 milijonov pacientovih zapisov v Združenem kraljestvu in globalno. Kako preveč ekscentrična organizacijska kultura lahko dejansko škodi tako zaposlenim kot celotnemu podjetju, prikazuje članek, objavljen v The Guardianu.

Nepisana pravila in njihove posledice

V TPP, podjetju z dolgoletno tradicijo in ključno vlogo v zdravstvenem sektorju, je v priporočilih za zaposlene zapisan nabor nenavadno specifičnih pravil, ki urejajo vsakodnevno delovanje zaposlenih. Od prepovedi dotikanja steklenih vrat do obveznega “življenjskega prostora” znotraj določenega geografskega območja, pravila segajo daleč onkraj običajnih delovnih standardov. Takšna diktatura malenkosti ustvarja atmosfero, v kateri se inovativnost in kreativnost zadušita pod težo mikroupravljanja.

Po priročniku za zaposlene, običajno izdanem osebju na njihov prvi dan v podjetju, naj bi se namreč zaposleni izogibali dotikanju steklenih vrat pisarne, in tisti, ki pustijo prstne odtise, morajo to očistiti. Zaposlenim, ki zamudijo na delo, se svetuje, da “na glas izrečejo svoje opravičilo pred drugimi zaposlenimi”.

Slaba organizacijska kultura strahu in sramotenja ne prinaša koristi niti zaposlenim niti organizaciji. Foto: Freepik

A tukaj se nenavadna pravila še ne končajo. Če želi kdo spregovoriti na sestankih, mora dvigniti roko, zaposlenim je tudi rečeno, kako naj govorijo na delovnem mestu. Ob vstopu v sejno sobo jim je naročeno, naj "neposredno vstopijo" in “se ne obotavljajo pred vrati". Rečeno jim je: "Ne skrbite, da bi bili vljudni, samo začnite govoriti z osebo, ki jo potrebujete" in jim je naročeno, naj ne uporabljajo fraz kot so "oprostite, da motim" ali "bi vas lahko zmotil?"