Predstavljam digitalizacijo Slovenije v primerjavi z EU državami. Prikazujem stanje uporabe IKT v slovenskih podjetjih in povezanost te z uspešnostjo poslovanja. Uporabo IKT ponazorim s poslovnimi prednostmi dokumentnih sistemov. Zaključim s primerom dobre prakse pri uporabi za kadrovske oddelke.

V letu 2021 je spremenjen način dela marsikatero podjetje prisililo tudi v večjo stopnjo digitalizacije.

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe oziroma DESI združuje najpomembnejše dimenzije o digitalni učinkovitosti Evrope. Evropskim državam pomaga slediti napredku njihove digitalne konkurenčnosti. Njegove dimenzije so človeški kapital, povezljivost, integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve. Vsaka od teh je sestavljena iz poddimenzij, vsaka poddimenzija pa iz individualnih kazalnikov. Posledično je to indeks, ki je sestavljen iz štirih dimenzij, dvanajstih poddimenzij ter 37 individualnih kazalnikov.2

V primerjavi z ostalimi državami članicami EU je uvrstitev Slovenije naslednja. Slika 1 prikazuje, da se Slovenija v letu 2021 uvršča na 13. mesto držav članic EU, rahlo nad povprečjem vseh članic. Po tem indeksu so prve tri države Danska, Finska in Švedska v tem vrstnem redu. Zadnje tri države so Grčija, Bolgarija in Romunija, v tem vrstnem redu. Mesto pred Slovenijo zaseda Litva, mesto za Slovenijo pa Belgija. V primerjavi z letom 2020 se je Slovenija povzpela za štiri mesta višje.2 (slika 1)

Slika 1: Indeks digitalnega gospodarstva in družbe v letu 2021. Vir: 2.

Uporaba IKT v slovenskih podjetjih