Živimo in delamo v času, ko so hitrost, nepredvidljivost in kompleksnost sprememb takšne, da jih ne moremo obvladati. Zaradi tega se moramo (od)učiti in ustvariti edinstvene modele delovanja in organiziranja, tako na osebnem kot organizacijskem nivoju. V Naravi so principi, ki nam lahko pomagajo oblikovati bolj ozaveščen organizacijski razvoj in obstoj.

Edina stalnica v življenju je sprememba, je modrost, ki jo pripisujemo Heraklitu. Čeprav še vedno drži, se je od antičnih časov do danes v filozofskem, znanstvenem, tehničnem smislu ogromno spremenilo. Znanost in Narava nam nakazujeta, da presegamo kapaciteto naravnih virov1, naše razmišljanje in delovanje pa ni prilagojeno hitrosti sprememb, ki jih doživljamo v zgolj zadnjih 60 letih. V poslovnem svetu strateškega planiranja in razvoja se, v odziv na izzive vodenja v obdobju hitrih sprememb, srečujemo z izrazom – VUCA-svet2. To je koncept, ki ga je konec 80. let opredelila ameriška vojska. V prevodu in kontekstu pomeni: