V svetu, ki se nenehno spreminja, kadrovske službe stojijo na čelu pomembnih transformacij znotraj organizacij. Nedavna anketa Univerze Cornell je razkrila, da so kadrovski vodje v letu 2024 postavili transformacijo in evolucijo na vrh svojih prioritet.

Transformacija in evolucija: Na čelu sprememb

V ospredju zanimanja kadrovskih vodij v letu 2024 je "transformacija in evolucija", ki zajema preoblikovanje kadrovske funkcije, evolucijo organizacijske kulture in prilagajanje hibridnim delovnim modelom. Ta trend je odziv na poslovne motnje in geopolitične izzive, ki vplivajo na globalno delovno silo. 

Prihodnost upravljanja talentov in tehnologija

Poleg transformacije in evolucije so kadrovski vodje izpostavili tudi upravljanje talentov in tehnologijo kot ključne prioritete. Vlaganje v razvoj talentov in uporabo napredne tehnologije, vključno z umetno inteligenco, postaja ključno za zagotavljanje konkurenčnosti in inovativnosti podjetij. Podjetja se morajo osredotočiti na privabljanje, razvoj in zadržanje talentov, hkrati pa izkoristiti tehnološki napredek za optimizacijo svojih procesov.

Izkušnje zaposlenih in vodstveno načrtovanje

Izkušnje zaposlenih ter načrtovanje vodstva in nasledstva so prav tako med petimi najpomembnejšimi temami za leto 2024. V današnjem razpršenem delovnem okolju je ključnega pomena vzpostavitev močne organizacijske kulture, ki podpira povezanost in skupni namen zaposlenih. Kadroviki se morajo zavedati pomena vlaganja v razvoj vodstvenih sposobnosti in pripravljenosti naslednje generacije vodij, da zagotovijo dolgoročno uspešnost svojih organizacij.

DEI in dobro počutje: Pomembni, a ne v ospredju

Čeprav diverziteta, enakost in vključenost (DEI) ter dobro počutje niso med prvimi petimi prioriteta, ostajajo pomembni za kadrovske vodje. Zato je ključnega pomena nadaljevanje prizadevanj na področju DEI in zagotavljanje podpore za dobro počutje zaposlenih.

Zaključek

Razkritja ankete Univerze Cornell odražajo dinamično naravo kadrovske funkcije in nenehne prilagoditve, ki so potrebne za uspeh v spreminjajočem se poslovnem in družbenem okolju. Slovenski kadroviki se lahko iz teh ugotovitev učijo in jih uporabljajo kot vodilo pri oblikovanju svojih strategij za leto 2024. Z osredotočanjem na ključne prioritete, kot so transformacija in evolucija, upravljanje talentov, tehnologija, izkušnje zaposlenih ter vodstveno načrtovanje, lahko slovenska podjetja zagotovijo svojo prihodnost in dobro počutje svojih zaposlenih.

Literatura in viri

Kawamoto, D. HR’s top 5 priorities this year, according to Cornell survey. HRE. 2024. Dostopno na https://hrexecutive.com/hrs-top-5-priorities-this-year-according-to-cornell-survey/?oly_enc_id=3347D9810512B6W