Prepoznavanje, privabljanje in zadrževanje talentov je eden največjih izzivov digitalne dobe. Talenti namreč prispevajo k inovacijam, produktivnosti in rasti. Kadrovske strategije, uspešne v preteklosti, morda niso več zadostne za izpolnjevanje zahtev sodobnega trga dela. Zato je njihovo prilagajanje postalo nujno za ohranjanje konkurenčne prednosti. 

Izvedeli boste:
Kako razviti privlačna delovna mesta?
Kako za privabljanje talentov izkoristiti podatke in analitiko?
Kako skrbeti za razvoj zaposlenih, da jih boste zadržali v podjetju?