V članku želimo predstaviti enega od pristopov, ki ga uporabljamo znotraj podjetja Lek, člana skupine Sandoz, da bi zagotovili uspešno pridobivanje talentov v dobi pomanjkanja kadrovskega bazena.

Izvedeli boste:
Kako in s čim v Leku v času pomanjkanja kadrov privabljajo kandidate?
Kako program priporočil zaposlene spodbuja k aktivnemu privabljanju novih sodelavcev?
Na kaj vse je treba pomisliti pri programih priporočil zaposlenih za nove sodelavce?

Za področje zaposlovanja po letu 2020 so značilni edinstveni izzivi, ki izhajajo iz posledic pandemije koronavirusa. Eden od perečih trendov je paradoks velikega povpraševanja po talentih ob nizki stopnji brezposelnosti. S postpandemičnem okrevanjem podjetij in prizadevanjem za ponovno vzpostavitev delovne sile se je namreč konkurenca za kvalificirane strokovnjake okrepila. 

Kaj je večji izziv: talenti najti ali zadržati?

Ključni izziv, s katerim se srečujejo organizacije, je torej pomanjkanje ustreznih kandidatov v različnih panogah. Posledično sledijo podaljšani zaposlovalni cikli in povečan pritisk tako v smislu privabljanja kot tudi zadrževanja talentov. 

V luči privabljanja talentov so delodajalci prilagodili svoje strategije zaposlovanja. Opažajo se predvsem trendi virtualnih razgovorov in povečana uporaba analitike podatkov. Da bi poenostavili postopke in učinkovito identificirali najboljše kandidate, počasi narašča tudi uporaba tehnološko usmerjenih rešitev, kot so orodja za zaposlovanje, ki temeljijo na umetni inteligenci. 

V luči zadrževanja talentov pa je vse večji poudarek na:

Vse omenjeno spada med glavne strategije za ohranjanje, po drugi strani pa tudi za privabljanje talentov v izjemno konkurenčnem okolju.

V splošnem lahko povzamemo, da krmarjenje po razvijajočem se področju zaposlovanja po letu 2020 od podjetij zahteva, da na eni strani uvajajo agilne, inovativne pristope, ki dajejo prednost privabljanju najboljših talentov, hkrati pa razvijajo privlačno delovno okolje, da jih obdržijo.

Prednosti virtualnega: privabljamo kandidate iz tujine

V Leku se tudi v času pandemije delovni proces ni ustavil, saj je bilo izjemno pomembno, da proizvodnja zdravil nepretrgoma teče. Zato smo neprestano zaposlovali, posluževati pa smo se pričeli novih načinov ter se tudi usmerili na druge lokacije in trge.