V današnjem korporativnem svetu je vse več poslovnih subjektov, ki jih lahko opredelimo kot majhne in mikro družbe. Zlasti za slednje je značilno, da imajo v svojih vrstah zaposlenih do (največ) deset oseb, kar neizbežno pomeni, da se zaposleni pri svojem delu srečujejo tudi z drugimi področji, ki so jim manj znana ali celo nepoznana.

Kadroviki pri tem niso nikakršna izjema, saj so pri svojem delu močno vpeti (tudi) v pravno področje.