Pogovarjali smo se s poslovno antropologinjo, sociologinjo, kolumnistko in pisateljico, direktorico podjetja Budnjani, prof. dr. Lucijo Mulej Mlakar o pomembnosti koncepta Budnjani 4Q, ki ga je razvila. Gre za povezovanje inteligenc; racionalne, čustvene, duhovne in fizične.

Lucija Mulej Mlakar svoje znanje usmerja v raziskovanje na videz nezdružljivega in odpira nove poglede na svet. Vnaša pojem in prakso duhovnega kapitala za razumevanje družbe kot celote. Ustvarja metodologijo povezovanja duhovnega in materialnega kapitala, kjer se ta plemeniti le tako, da se ne ustvarja na temeljih starih razumevanj ekonomije, ki so bili »slepi« za globino in posledice neravnovesnega bogatenja.

V svojih metodah v središče postavljate človeka in ne materialni vidik. Kako to, da v tem času, ko je v ospredju predvsem materialni uspeh, uspevate.

Verjetno zato, ker pogledam globlje. Uspevati le materialno, denarno in naložbeno, je zelo dolgočasno. Tisti, ki živijo takšna življenja, pogrešajo barve. Dolgočasno je, če vidimo le eno dimenzijo življenja. Če se ujamemo v materializem in čaščenje udobja, če si v vsaki kaprici ustrežemo, vzgajamo v sebi nenasitno zver, ki postane s časom gospodar. Torej, če živimo le eno dimenzijo, četudi le duhovno, postanemo zelo dolgočasni, naporni in ne dišimo. Naš cvet duha je mrzel. Ničesar ne daje. Pomembno je, da znamo bivati, ne le služiti in najti smisel in dobrih naložb. Svoje poslanstvo vidim v tem, da tistim, ki so ustvarili veliko, pomagam, da uvidijo še ostale dimenzije življenja. Ker kar je zagotovo za vse, je smrt. Pameten človek danes živi tako kot, da je to zadnji dan. Kar ne pomeni, da se gre skrajnega uživaštva ali pretirane odgovornosti. Temveč, da živi z zavedanjem, da videz ne pokaže prav ničesar. Ko se mu zgodbe ljudi in njihovih življenj odvijejo pred očmi v duhovni zamaknjenosti, spozna, da je gola materialna moč nična in se osvobodi. Polna je iluzij in pasti. Zank. Veste, številni »uspešneži« so ujeti v subtilne kletke, ki jih denarja željno oko ne vidi. Cilj bivanja vseh pa je, da smo svobodni. Svoboden, ječ otet človek, lahko kreira nekaj novega. Suženj pohlepa, ambicij ali naslade nima v rokah ničesar, čeprav njegov ali njen storilnostni ego trdi drugače.

Pomembno je, da se vsak, ki je uspešen, vpraša, ali je srečen in predvsem, kakšen odtis vtiskuje v avrično polje zemlje.