Prof. dr. Miha Škerlavaj je svojo akademsko, raziskovalno in svetovalno kariero razvijal na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, pred dvema letoma pa sprejel povabilo na BI Norwegian Business School, kjer je zaposlen kot redni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje.