Kopit: Proizvodno podjetje s skrbjo za zaposlene na prvem mestu

Ena od osrednjih vrednot Kopit d.o.o. je že od ustanovitve skrb za zaposlene. S hitro rastjo podjetja in števila zaposlenih so vse težje obvladovali nakopičene kadrovske podatke, pogrešali pa so tudi vpoglede za sprejemanje pravih poslovnih odločitev. V želji po postopni informatizaciji kadrovskih procesov so se odločili za uvedbo eHRM, s katerim sprejemajo odločitve na podlagi ažurnih podatkov in več časa namenijo sistematičnemu strateškemu delu s kadri.

Ekipa podjetja Kopit d.o.o.

Kopit d.o.o. je družinsko proizvodno podjetje, ki ga je Alojz Koprivnikar leta 1996 ustanovil v kletnih prostorih stanovanjske hiše, danes pa zaposlujejo 50 ljudi. S hitro rastjo podjetja in števila zaposlenih se je kopičila količina kadrovskih podatkov. Veliko časa so porabili za administrativna kadrovska opravila, vodstvo pa ni imelo celotnega vpogleda v podatke o zaposlenih za sprejemanje pravih odločitev. »V Kopitu že od začetka posebno pozornost namenjamo skrbi za zaposlene. Zavedamo se, da bomo v prihodnje morali postaviti še več procesov, ki bodo povezani z ohranjanjem kompetentnih sodelavcev in dobrim sodelovanjem z zaposlenimi. Tako smo iskali rešitev, ki nam bo postopoma omogočala vse več sistematičnega strateškega dela s kadri v prihodnjih letih,« je poudarila Ana Pušnik, vodja projekta uvedbe eHRM in vodja kadrovske službe v Kopit.

Odločitev za digitalizacijo

Odgovor na izzive so našli v oblačni storitvi eHRM. Prepričala jih je z dobro uporabniško izkušnjo in možnostjo rasti rešitve s potrebami podjetja ― tako po vsebini kot tudi po številu uporabnikov. »Dodatna vrednost sodelovanja z ekipo eHRM je zagotovo tudi njihovo poznavanje kadrovskega področja. Njihovi svetovalci so nas skrbno vodili čez vse faze uvedbe, hkrati pa nam skrbno svetovali pri reševanju izzivov,« je dejala Ana Pušnik.

Z eHRM celovito upravljajo življenjski cikel osebe v podjetju in izvajajo paleto kadrovskih procesov ― od sklenitve in sprememb sodelovanja, beleženja osnovnih podatkov, razporeditev na delovno mesto in umestitev v organizacijsko strukturo do prekinitve sodelovanja. Hkrati beležijo zahtevana in posebna znanja svojih sodelavcev ter imajo celovit pregled nad kapitalom ekipe. Z urejanjem in analiziranjem informacij na enem spletnem mestu so poenostavili in pospešili kadrovske procese.

Celovita evidenca za celovit vpogled

V Kopitu je direktor pogosto tudi pobudnik kadrovskih aktivnosti. Pri tem so mu z nekaj kliki v pomoč razpoložljivi kadrovski podatki za sprejemanje pravih odločitev. Vodje ekip imajo ažuren pregled nad načrtovanimi in izvedenimi odsotnostmi, s čimer lahko učinkovito razporejajo in načrtujejo delo. Vsak zaposleni ima vpogled v svoje ažurne kadrovske informacije ― iz pisarne, na poti ali doma. Z vpogledom v lastne kadrovske podatke ter omejitvijo dostopa do informacij so podprli zakonsko skladnost z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

»eHRM je zasnovan izredno intuitivno in nudi res dobro uporabniško izkušnjo. Uvedba nam ni predstavljala večjih težav, fantje in dekleta ekipe eHRM pa so nam vseskozi stali ob strani ter nam svetovali. Opazi se, da je eHRM plod dolgoletnih izkušenj s kadrovskim managementom,« je ob zaključku projekta poudarila Ana Pušnik. Projekt uvedbe je bil izveden v treh tednih. Ker eHRM omogoča postopno informacijsko podporo (modul po modul), v kratkem načrtujejo še podporo procesom izobraževanj in upravljanja z učinkovitostjo.

Celotno študijo primera podjetja Kopit najdete na spletni strani www.ehrm.net.

Če vas zanima, kako razviti lastne strategije za zadrževanje ključnih zaposlenih in v podjetju zajeziti odhode, se 22. novembra 2018 ekipi eHRM pridružite na spletnem seminarju Pet ključev, kako v podjetju zadržati ključne sodelavce.

Nataša Dremelj, vodja programa HRM bo med drugim predstavila:

kako prepoznati zaposlene, ki zagotavljajo visoko kakovost  storitev,
5 ključnih metod, kako v podjetju omejiti odhode ključnega kadra,
dobre primere s trga na področju povečevanja zadovoljstva.  

Vabljeni, da svojo prijavo na brezplačni spletni seminar oddate tukaj.