Projekt "Sourcing young potential" je nastal kot odraz potrebe po sistematičnem in celovitem obvladovanju procesa privabljanja, identificiranja, integracije in razvoja mladih s potencialom. V luči bitke za talente, ki poteka ne samo v Sloveniji, temveč globalno, je učinkovito upravljanje tega procesa za podjetje strateškega pomena. Zadnja leta opažajo, da je mlad in visoko usposobljen ter motiviran kader vedno težje privabiti v podjetje, saj je konkurenca velika; na fakultete prihaja vsako leto vse več ne le domačih temveč tudi tujih podjetij, ki novačijo najboljše študente že v času študija. Podjetje, ki želi privabiti najboljše, tako enostavno mora reagirati na način, da izkoristi vse kanale, povezave in možnosti, da do teh mladih talentov tudi pride in jim potem poskuša zagotoviti optimalne pogoje za njihov razvoj, delo ter karierno perspektivo. Osnutek oziroma koncept projekta so zastavili že v letu 2016 in po potrditvi uprave pričeli z razvojnimi koraki posameznih področij ter jih konec leta 2017 povezali v smiselno zaključeno in uspešno povezano celoto.

Pri tej povezavi so imeli v mislih dvoje: v enoten sistem povezati vse oblike dela z mladimi ter v ta sistem vključiti vse deležnike, na drugi strani, in zagotoviti proces, torej kako bodo posamezne aktivnosti izvajali v časovnih korakih. Cilj projekta je bil v prvi vrsti vzpostaviti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal priliv mladih talentiranih posameznikov, ki izkazujejo potencial za prevzemanje pomembnih strokovnih in vodstvenih pozicij v podjetju v prihodnosti. Transparenten pregled nad procesom pa je pogoj za njegovo celovito obvladovanje. Pri izgradnji celotnega sistema so imeli torej bistveno vlogo naslednji principi in gradniki :

V sistem Sourcing Young Potentials so bili vključeni vsi deležniki: Podjetje BSH ( vodstvo, vodje, HR, strokovnjaki in inženirji), študentje in dijaki, fakultete, inštituti in srednje šole, vladne institucije