Vitka akademija je v osnovi namenjena povečanju kompetentnosti zainteresiranih posameznikov na področju vitke organizacije kot poslovne filozofije, z dodatnim poudarkom na vodenju projektov in vodenju oddelkov na različnih nivojih. Vsebina usposabljanja je fokusirana na tehnike, pristope in orodja, ki podpirajo vitko organizacijo. Metode dela so izbrane tako, da obenem udeleženci trenirajo in nadgrajujejo različne mehke veščine kot npr. vodenje, timsko delo in sodelovanje, delo pod pritiskom, prezentiranje. Pomemben segment je tudi spoznavanje podjetij znotraj koncerna, mreženje med posamezniki in prepoznavanje ter prenos dobrih praks. Program poteka v angleškem jeziku.

Usposabljanja v okviru Vitke akademije potekajo v več večdnevnih modulih tekom celotnega leta, praviloma vsakokrat na drugi lokaciji. Urnik posameznega modula sledi zastavljeni vsebini programa, prilagodi pa se glede na organizacijsko znanje in dobre prakse posameznega podjetja na lokaciji izvedbe. Namerno je natrpan s predavanji, delavnicami, individualnim in timskim delom, reševanji realnih izzivov v omejenem času ipd. Seveda pa je vključeno tudi druženje in spoznavanje kulturnih značilnosti posamezne lokacije. Med posameznimi moduli udeleženci opravljajo različne naloge, prek katerih osvojeno znanje prenašajo v prakso, pri čemer jim pomagajo promotorji, neposredni vodje in vodstvo.


Organizacijsko gledano se z vsakokratno Vitko akademijo ukvarja projektna ekipa, ki poskrbi za zasnovo programa glede na trenutne potrebe Kolektorja, promocijo med zaposlenimi in izbor udeležencev ter promotorjev, koordinacijo aktivnosti z odgovornimi osebami na posamezni lokaciji, in vsem ostalim potrebnim za izvedbo.