V času od julija 2015 do novembra 2016 je potekal projekt z naslovom »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« (Kampanja). Namen projekta je bil dvig stopnje ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) ter koristih, ki jih le-ta prinaša.