Zaradi trenutnih socialnih, družbenih in gospodarskih razmer se pojavlja potreba po spremembi delovnega časa. Večina držav sicer omogoča individualni dogovor o krajšem delovnem času, kjer velja načelo sorazmernosti, pojavlja pa se težnja k sistemski uvedbi krajšega delovnega časa. V primeru sistemske uvedbe gre za spremembo delovnega časa na ravni organizacije oziroma države, pri čemer plača, delovna doba in preostale ugodnosti ostanejo nespremenjene. V preteklih raziskavah so poročali o zvišanju splošnega blagostanja, boljšem spancu, upadu stresa in anksioznosti, zvišanju produktivnosti, lažjem usklajevanju dela in družine …

V raziskavi smo preučevali učinke krajšega delovnega časa. Želeli smo dobiti vpogled, kako prehod iz osem na šesturni delovnik vpliva na zaposlene. Zanimali so nas učinki sistemske uvedbe šesturnega delovnika na zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delom, delovno zavzetost, delovno uspešnost ter konflikt med delom in družino.