Koliko in katera psihološka znanja moramo imeti, da lahko uspešno vodimo ljudi? Odgovor se ne skriva le v kvantiteti, ampak se bolj usmerja v razumevanje ključnih motivacijskih vzgibov vsakega zaposlenega in odnosov v skupini, kar se vsak dan izraža preko vedenj, doseganja rezultatov in je eden izmed temeljnih gradnikov celotne organizacijske kulture.

Osnovna psihološka znanja so za vodje nepogrešljiva. Raziskave kažejo, da so najboljši vodje običajno tudi visoko čustveno inteligentni posamezniki, ki prepoznajo lastna čustva, čustva drugih in znajo tudi ustrezno ravnati. Pri tem pa se mora vsak vodja zavedati, da so pri vsakem čustvenem ozadju možni različni izhodi, ki jih ljudje uporabimo. V članku se podrobnejše posvečamo različnim variacijam strahu v delovnem okolju in s tem povezanimi intervencami, zavedati pa se moramo, da je vsak zaposleni kompleksen posameznik s pestro mavrico čustev, ki ga motivirajo k različnim dejanjem in da se poznavanje temeljnih vzgibov tukaj ne konča, ampak pravzaprav šele začne.