Povečevanje števila zaposlenih v podjetju načeloma pomeni, da je podjetje na dobri poti, da se poslovna sodelovanja povečujejo, stranke so zadovoljne in vse je tako kot mora biti. Zaposlovanje ljudi v trenutku, ko jih potrebujemo, pa je osnovna naloga podjetja, kajne?

Glede na izkušnje je to eden najtežjih in najzahtevnejših nalog, s katero se podjetja srečujejo. Načrtovanje zaposlovanja, nato tudi izvedbe, je naloga, ki zahteva sodelovanje vseh področij v podjetju, če želimo, da imajo novo zaposleni prijetno izkušnjo med samim intervjujem za zaposlitev ter tudi pozitivno sprejetje organizacijske kulture. Ne nazadnje je nujno, da se kultura podjetja prepozna od samega začeta, tako da tudi tisti, ki ne postanejo del našega tima, postanejo naši ambasadorji blagovne znamke.

Obdržati vrednost »najprej ljudje« na prvem mestu in ves čas rasti. Nemogoča naloga?

Naše podjetje Mistral je programsko podjetje, ki v jedru delovanja zaposluje ljudi, ki so za podjetje najpomembnejši. Naše osnovne vrednosti so »najprej judje« in »kultura zaupanja«. Povečevanje tima ob omenjenih naravnanostih podjetja je popolnoma preprosto povečevati kolektiv sodelavcev, kar tudi oblikuje krizo povečanja števila ljudi, ki prehajajo skozi raven novega oblikovanja in obnašanja v naši organizaciji.

Novo zaposleni se predstavijo na skupnem kosilu podjetja in spoznajo cel vodstveni tim.

Obdržati zdrav način zaposlovanja

Če podjetje v svojem dolgoročnem načrtu poslovanja vsebuje strategijo rasti, je vedno priporočljivo obdržati zdrav način zaposlovanja in uvajanja ljudi. V našem podjetju uporabljamo strategijo štirimesečnega izobraževanja in uvajanja za mlajše generacije zaposlenih in na takšen način si zagotavljamo zdravo rast zaposlenih ter posledično tudi podjetja.

V teh štirih mesecih izobraževanja novo zaposleni dobesedno živijo našo kulturo in način delovanja, saj so vsak dan med drugimi zaposlenimi, prejemajo priložnosti, da sodelujejo pri vseh dogajanjih v podjetju, od Lunch and Learn sestankov, do naših skupnih kosil. Ti štirje meseci jim dajejo priložnost, da začutijo delovanje in kulturo podjetja ter se posledično odločijo, ali želijo delati v našem kolektivu in tudi nam dajo priložnost, da vidimo, ali ima določena oseba, ob tehničnih sposobnostih tudi dober socialni čut za podjetje.