Gospodarstvo je stroka, ki državi predstavlja osnovo za njeno funkcioniranje. V zadnjih nekaj letih je stanje gospodarstva zelo nestabilno. Izredno težko je dosegati zastavljene cilje. Vendar ob pojavu krize ali ob spremembi pogojev poslovanja podjetja nastala situacija predstavlja odlično priložnost za izboljšanje uspešnosti podjetja2.

Danes so investicije v človeški kapital najbolj donosne in tudi najbolj varne – človeški kapital lahko namreč brezmejno plemenitimo, njegova vrednost lahko le narašča in kar je najbolj pomembno – te oblike kapitala nam nihče ne more vzeti13. Človek zato postaja v podjetju čedalje bolj pomemben, saj tako managerji kot tudi zaposleni predstavljajo prednost podjetja. Pomembno je, da se zaposleni pri opravljanju svojega dela počutijo dobro in so zanj motivirani oziroma da so zadovoljni pri delu. Prav tako je pomembno, da znajo managerji svoje veščine vodenja pravilno uporabljati saj s tem vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.