Najnovejša raziskava Manpower Slovenija in SATR za prvo polovico leta 2024 kaže na zmanjšano dinamiko na slovenskem trgu dela. Primerjava s prejšnjim letom kaže na nižje število načrtovanih zaposlitev in manjšo pripravljenost podjetij za dvig plač. Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih ostaja nizka, kar nakazuje na stabilnejše obdobje v primerjavi z letom 2023.

Kljub temu obstaja pozitivni trend v plačnih napovedih. V začetku leta 2024 je 56 % slovenskih delodajalcev napovedalo povišanje plač, pri čemer so največje dvige napovedali v sektorjih znanosti, izobraževanja, avtomobilske industrije ter transporta in logistike.

Raziskava, izvedena med več kot 300 različno velikimi slovenskimi podjetji, kaže na raznolikost v odgovorih kadrovikov in vodstvenih kadrov iz različnih industrijskih sektorjev. Vključene so bile panoge od proizvodnje in trgovine do IT, transporta, turizma, zdravstva in znanosti.

Primerjava med letoma 2023 in 2024:
- Napovedi dviga plač so se zmanjšale s 68,79 % v prvi polovici leta 2023 na 55,97 % v prvi polovici leta 2024.
- Neto napoved zaposlovanja se je zmanjšala s +54,49 % na +42,41 %.

Plače povečini višje za zadržanje zaposlenih

Raziskava Manpower Slovenija je pokazala, da je 41.05 % slovenskih delodajalcev v drugi polovici leta 2023 povečalo plače svojih zaposlenih. Med panogami so se največji dvigi plač zgodili v transportu in logistiki ter avtomobilski industriji, kjer je plače povečalo med 55 in 65 % delodajalcev. 

V panogi znanosti in izobraževanja so plače povečali vsi delodajalci, medtem ko v panogi raziskav, medijev in marketinških storitev ni bilo zaznanih dvigov plač. V panogah, kot so bančništvo, finance, telekomunikacije in gradbeništvo, je plače povečalo med 20 in 30 % delodajalcev.

Zanimivo je, da so v podjetjih, kjer so se plače povečale, to storili za različne deleže zaposlenih, kar odraža raznolikost pristopov med slovenskimi delodajalci. Več kot tretjina delodajalcev (38,97 %) je spremembe plač povezala z zadržanjem trenutnih zaposlenih.

Ključne ugotovitve za drugo polovico 2023:
41,05 % delodajalcev je dejansko zvišalo plače.
Največji delež zvišanj plač je bil v razponu 6-10 %.
Več kot tretjina delodajalcev je izvedla spremembe plač za zadržanje trenutnih zaposlenih.
Povprečna fluktuacija zaposlenih je bila 10 %.
Število zaposlenih se je povečalo pri več kot tretjini delodajalcev.

Fluktuacija zaposlenih v letu 2023

V letu 2023 je bila povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih 10,0 %, kar je nižje v primerjavi z letom 2022, ko je bila 12,4 %. Najpogostejši razlog za fluktuacijo je bilo boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih. Najvišje stopnje fluktuacije so bile zabeležene v panogah raziskav, avtomobilske industrije in gradbeništva.

Napovedane spremembe plač v prvi polovici 2024

Za prvo polletje 2024 napoveduje dvig plač več kot polovica (55,97 %) delodajalcev, pri čemer največji delež načrtuje zvišanje do 5 %. Zvišanje plač nad 10 % napoveduje manjši odstotek delodajalcev. V nobeni panogi ni pričakovano zvišanje plač za več kot 20 %. Večina delodajalcev (7,.27 %) prav tako ne načrtuje bistvenih sprememb v dodatnih ugodnostih za zaposlene.

Napoved zaposlovanja v prvi polovici 2024

Malo manj kot polovica delodajalcev (45,89 %) načrtuje večje zaposlovanje v prvi polovici 2024. Najbolj optimistične so panoge transporta in logistike, zdravstva ter bančništva. V nekaterih panogah, kot so IT, trgovina in gradbeništvo, pa so napovedana tudi odpuščanja. Neto napoved zaposlovanja za to obdobje je pozitivna in znaša +42,41 %.

Ključne ugotovitve za prvo polovico 2024:
Največji delež delodajalcev načrtuje zvišanje plač do 5 %.
44,03 % delodajalcev ne načrtuje sprememb plač.
Približno tri četrtine delodajalcev ne načrtuje bistvenih sprememb v ugodnostih za zaposlene.
Neto napoved zaposlovanja je optimistična (+42,41 %).

»Napovedi raziskave SATR za prvo polovico leta 2024 kažejo na rahlo ohlajanje gospodarstva, vendar pa še vedno vidimo pozitivne trende na slovenskem trgu dela. Strategije za ohranjanje in pridobivanje talentov ostajajo ključnega pomena za uspešnost v tem visoko konkurenčnem okolju,« je še poudaril Tamás Fehér, izvršni direktor Manpower za Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo.