Raziskava SATR za drugo polovico leta 2024 razkriva zanimive trende med slovenskimi delodajalci. Čeprav so njihove napovedi glede zaposlovanja nekoliko manj optimistične kot lani, se povečujejo namere glede zvišanja plač. Študija "Trendi gibanja plač in zaposlovanja, H2 2024", v kateri je sodelovalo več kot 300 podjetij, nudi dragocen vpogled v pričakovane spremembe na trgu dela.

Ključne ugotovitve raziskave

Raziskava SATR, ki zajema odgovore kadrovikov in vodstvenih kadrov iz različnih panog, razkriva sledeče: