Preučevali smo hierarhijo potreb pri vodstvenih in podrejenih kadrih ter na podlagi teorije izbire domnevali, da vodje in njihovi zaposleni različno ocenjujejo pomembnost posameznih potreb.

Predpostavljali smo tudi, da različno ocenjujejo zadovoljstvo s posamezno skupino potreb. Naši hipotezi smo na primeru večjega podjetja deloma potrdili, deloma pa ovrgli: vodje in podrejeni namreč različno ocenjujejo pomen potreb po preživetju in svobodi ter zadovoljstvo s potrebami po moči. Na podlagi izvedene raziskave smo tudi opredelili, kakšne ukrepe bi morali izvesti vodje, da bi bilo vodenje bolj učinkovito.