MOČ MENTORSTVA
V DELOVNIH OKOLJIH PRIHODNOSTI

Razvoj tehnologije, globalne spremembe in večgeneracijska delovna sila krojijo prihodnost dela. Ob izkoriščanju prednosti digitalne tehnologije, v prihodnost usmerjene organizacije v središče postavljajo zaposlene, njihov vsestranski razvoj in zadovoljstvo. Pri tem ima eno najpomembnejših vlog mentorstvo.

TATJANA KOLENC

Facebook
LinkedIn

Pričakovanja generacij, ki prevzemajo prevladujočo vlogo in njihov vpliv na delovna okolja
Raznolikost v znanju, izkušnjah, veščinah, vrlinah, pristopih in odnosu do dela generacij, ki se danes srečujejo v delovnih okoljih, lahko pomenijo veliko konkurenčno prednost, če so izpolnjena njihova pričakovanja, med katerimi so najbolj izpostavljena naslednja:

• organizacije morajo odsevati vrednote zaposlenih, • delujoči programi raznolikosti, enakovrednosti

in vključenosti, ki krepijo občutek pripadnosti, • dostop do različnih oblik usposabljanj in nadgrajevanja znanj in veščin, kot so osveževanje, nadgrajevanje, obnavljanje, dopolnjevanje in posodabljanje veščin ter navzkrižno izpopolnjevanje (reskilling, upskilling, new skilling, outskilling, cross-training),
• fleksibilne oblike dela. Raziskave kažejo, da kar 65 % zaposlenih, ki so v času pandemije delali na daljavo, želijo s tem nadaljevati, in da bi večina njih zamenjala delodajalca, če bi se bili prisiljeni vrniti na delovno mesto v fizičnem smislu.

Vloga mentorstva pri reševanju ključnih izzivov delovnih okolij prihodnosti

Mentorstvo, v spremenjenih pogojih dela, ostaja ključna sestavina uspeha posameznika in organizacije. Zaposlenim nudi možnost osebne in profesionalne rasti, jih opolnomoči, ohranja in krepi medsebojno povezanost, zmanjšuje izključenost, omogoča stalen prenos znanja in izkušenj ter povečuje zadovoljstvo zaposlenih.

V dobi pospešene digitalizacije, trajnostno usmerjene in družbeno odgovorne organizacije, v ospredje...