Raznolikost in vključenost imata velik vpliv na dolgoročen uspeh in vzdržnost organizacij, hkrati pa sta ena izmed odločilnih dejavnikov v privabljanju novih talentov. Kar 66 % iskalcev zaposlitev namreč ti vrednoti upošteva pri odločitvi, kje se bodo zaposlili, več kot 30 % milenijcev pa je v zadnjih letih že zamenjalo organizacijo za tako, ki je bila bolj vključujoča.

Raziskave dalje kažejo, da imajo organizacije z vključujočo kulturo kar do osemkrat boljše poslovne rezultate, možnosti za boljše finančne rezultate pa se v etnično raznolikih skupinah povečajo za kar 35 %. Vpliv raznolikosti in vključenosti na uspeh podjetja gre pripisat tudi kognitivni raznolikosti oziroma drugačnim pogledom in idejam, ki jih soustvarjajo raznolike skupine ljudi, kar znatno pripomore k inovacijam v podjetju. Zato velja, da imajo podjetja z vključujočo kulturo in spolno, etnično ter starostno raznolikimi zaposlenimi kar šestkrat večjo verjetnost, da so inovativna, sprejemajo boljše odločitve od homogenih timov in lažje prodirajo na nove trge.

Edinstvenost ter sprejemanje raznolikosti sta prioriteti že več kot desetletje

Raznolikost, še bolj pa vključenost, torej neposredno vplivata na talente v podjetju in njihovo zmožnost inoviranja. Tega se še posebej zavedamo v Novartisu v Sloveniji, zato neprestano iščemo načine ozaveščanja o pomembnosti spoštovanja raznolikosti in možnostih, ki jih imajo posamezniki, da prispevajo k boljši vključenosti vsakega sodelavca.

Že več kot pred desetletjem smo na področju raznolikosti in vključenosti postavili dobre osnove, na katerih vsak dan gradimo in ustvarjamo navdihujočo, vedoželjno in opolnomočeno kulturo. Ta temelji na integriteti in ustvarjanju raznolikega, varnega in vključujočega delovnega okolja, v katerem je lahko vsakdo to, kar je, brez strahu pred diskriminacijo. Cenimo namreč edinstvenost ter vseskozi spodbujamo sodelavce, da so zvesti samim sebi in sprejemajo različne poglede, saj želimo, da se vsi počutimo spoštovane in slišane. Zavedamo se, da so naši sodelavci izjemni ljudje, ki vsak dan s svojim predanim delom prispevajo k uresničevanju Novartisovega poslanstva. Kot podporniki, zagovorniki in vzorniki podpiramo kulturo raznolikosti in vključenosti tako na delovnem mestu kot v širšem okolju, kjer tudi opozarjamo na človekove pravice in enakopravnost.

Zavedamo se, da so zaposleni naše največje bogastvo ter gonilna sila inovacij in operativne odličnosti podjetja.

Svoje dejavnosti primarno izvajamo skozi štiri ključne stebre strategije Raznolikosti in vključenosti, ki zajemajo invalide, LGBTQI+ skupnost, medgeneracijsko sodelovanje in raznolikost talentov, širše pa cilji in dejavnosti naše strategije podpirajo še področja enakopravnega zastopanja žensk na vodstvenih položajih, pravičnega plačila za delo, podporo rasni, nacionalni in medkulturni raznolikosti ter psihološko varnost, ki je temelj dobrega počutja in občutka pripadnosti zaposlenih.

Vse naštete pobude imajo za seboj vrsto aktivnosti, bodisi enakih za vse države ali pa prilagojenih na lokalno okolje. Napredek na področju raznolikosti in vključenosti spremljamo s kazalniki, ki ugotavljajo učinkovitost pobud in potrebe po njihovih prilagoditvah. Verjamemo, da podjetja, ki se javno zavežejo k spremembam, lahko z organiziranim delom, pobudami in dejavnostmi naredijo pomembne premike pri ozaveščanju zaposlenih in tudi širše skupnosti.

S premagovanjem predsodkov do enakih možnosti za invalide