RAZUMEVANJE POTREB POSAMEZNEGA DELAVCA

NATAŠA CENTA, strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov, produktna vodja v podjetju ČETRTA POT, D. O. O., Kranj in MOJCA HAFNER JEREB, strokovnjakinja za svetovanje in postavitve sodobnih IT-rešitev na področju registracije delovnega časa, asistentka produktne vodje v podjetju Četrta pot, d. o. o., Kranj

Facebook
LinkedIn

Radi bi imeli popolno postavo. Radi bi bili gibčni in telesno pripravljeni. Radi bi, da bi nas drugi spoštovali in nas imeli radi. Radi bi imeli dobro plačo in ugled tako na delovnem mestu kot v javnosti … Žal pa smo večinoma za vse te dobrine in zadovoljitev svojih želja in potreb pripravljeni vložiti malo truda, časa in napora. Težava je, kako se motivirati za dosego svojih ciljev. Tudi vodstva podjetij in ustanov iščejo poti, kako ljudi motivirati za čim boljše (so)delovanje za doseganje dobrih delovnih rezultatov. Eno od motivacijskih področij je tudi nagrajevanje.

Motivirati pomeni najti razloge in vzvode, da bo nekdo dobro delal, da bo dal vse od sebe. Motivacija mora zato nagovoriti vsa človekova področja: intelektualno, značajsko, čustveno in hrepenenjsko. V delovanje nas ženejo različne potrebe in želje.

Motivacija po Maslowu

Različni strokovnjaki postavljajo različne teorije o tem, kaj motivira človeka. Ena najbolj znanih je delo ameriškega psihologa Abrahama Maslowa.

Želja po zadovoljitvi potreb nas žene, da nekaj naredimo oziroma opustimo.

1.      Najprej človek želi zadovoljiti svoje fiziološke in osnovne bivanjske potrebe. Mednje spadajo potreba po hrani, počitku, zasebnem življenju in prostem