Učinkovita komunikacija – sveti gral poslovnega sveta. Ko govorimo o tej temi, ljudje izžarevajo skorajda strahospoštovanje. Ni enega samega načina, vsak človek ima svojo unikatno kombinacijo, ki odpre oziroma zapre vrata do drugih. Za nekatere ljudi imamo občutek, da imajo poseben dar, veliko pa jih »pomanjkanje« slednjega preprosto naprti neki nevidni sili, ki jih ob rojstvu pač ni obdarila s to veščino.

Naj dvigne roko tisti, ki noče učinkovito komunicirati. Nisem še srečala koga, ki bi mi rekel: nočem, da moji sogovorniki dobro razumejo sporočila, ki jih posredujem. Nočem, da jih razumejo natančno tako, kot sem si to zamislil. Prav to je »učinkovito komuniciranje«. Seveda vsi – na osnovi lastnih bogatih izkušenj – vemo, da mnogokrat pride do »kratkega stika«. Presenečeni smo, včasih šokirani in razočarani, ker nas sogovornik ni razumel. Naš pogled na situacijo je zelo preprost: »Katerega dela ni razumel/razumela?«. To so izzivi vsakdanjega življenja, zasebno in poslovno. Denimo, da imamo v zasebnem življenju precej večjo moč vplivanja na to, s katerimi ljudmi se bomo družili (običajno so to ljudje, ki nas »razumejo«, razumejo torej naša sporočila, saj imamo podoben motivacijski in vrednostni sistem), pa v podjetju takšen način ne deluje, in vse skupaj se postavi na glavo. takšen način Na delovnem mestu imamo na enem mestu združene različne vrste karakterjev, motivacij, vrednot, običajno so vpeti predstavniki obeh spolov kot tudi predstavniki različnih generacij. Saj poznate tisti razburjeni občutek, ko ste prepričani, da ste bili na sestanku »zelo jasni«, pa vam je popolnoma nerazumljivo, kako je navkljub temu prišlo do popolnoma nasprotnega učinka.

Odvisnost od komunikacije

Svet je popolnoma odvisen od komunikacije, tudi kadar gre za najbolj osnovne, dnevne naloge. Posamezniki smo vse leto, vsak dan znova, vpeti v komunikacijski proces. Bodisi, da gre za verbalno ali neverbalno komunikacijo , bodisi pisano ali govorjeno, vsaka naloga, aktivnost ali proces vključuje neko obliko komunikacije, pa naj bo to doma ali na delovnem mestu. Dobra komunikacija pomeni, da imajo zaposleni v podjetju sposobnost hitrega, jasnega in učinkovitega posredovanja in prejemanja informacij, brez napak. Pomislite, kolikokrat se je že zgodilo, da se zadeva ni odvila na ta način? Napake, ki jih povzroči slaba komunikacija, zaradi zamujenih rokov, izgubljenega časa ali zapravljenih priložnosti, nas namreč lahko stanejo tudi ogromno denarja.

Obremenjenost in predsodki generacij

Tudi če si zatiskamo oči, so rasa, kultura, spol, spolna usmerjenost ter politično prepričanje pomembno usmerjali javno življenje posameznika in vplivali na razlike, ki povzročajo komunikacijski kratek stik, še posebej med različnimi generacijami. V podjetju se lahko istočasno znajde 4 ali celo 5 generacij: »veterani« (1922-1945), »baby boomerji« (1946-1964), generacija X (1965-1980), generacija Y (1981-2000) in milenijci (od 2001 naprej). Komuniciranje med generacijami je mnogokrat obremenjeno s predsodki, predvidevanji, frustracijami in nerazumevanjem. Na delovnem mestu vedno so in bodo obstajali posamezniki z različnimi vrednotami, idejami , drugačnimi načini pristopanja k nalogi in z drugačnim načinom komuniciranja. Starejši velikokrat uporabijo krilatico »joj, današnja mladina«, a bodo priznali, da so tako rekli tudi zanje. Ljudje pač komuniciramo glede na generacijsko ozadje – torej glede na življenjske okoliščine, v katerih smo odraščali, ekonomsko situacijo, tehnološke spremembe, glasbo, politiko, izobrazbo, vrednote, ki so oblikovale generacijo in vplivajo na to, kako generacija dojema življenje. Vsaka skupina deluje drugače, saj se obnaša na drugačen način, ima drugačna pričakovanja, navade in »vzgibe«, ki nas motivirajo. Vse to preprosto pripelje do tega, da uporabljamo drugačen jezik, ki ga neka druga generacijska skupina ne bo interpretirala pravilno. Nikoli nisem bila velik ljubitelj posploševanja in zato tudi tukaj velja nenapisano pravilo, ki ga je pametno upoštevati, kadar govorimo o različnih generacijah: posploševanje je mati vseh zmot. Navkljub temu, da se je nekdo rodil v, recimo, »od-do« letnici značilni za »baby-boomerje«, še ne pomeni, da je tehnološki analfabet.

Naredite test v svoji ekipi

Omenjene skupine in skupne značilnosti so nam seveda dobro vodilo, ko si prizadevamo povezati posameznike v ekipo, ki bo delovala kot dobro utečen »stroj«. Splošno gledano določene medgeneracijske razlike obstajajo, pa čeprav jih ne moremo aplicirati na vsakega posameznika. Naredite test v svoji ekipi: vsak naj na listek napiše, kaj zanj pomeni »trdo delo« in videli boste, da bodo različne generacije imele različne predstave. Raziskave so recimo pokazale, da se starejše generacije pritožujejo nad tem, da so mlajši obsedeni s hitrostjo, da naj bi bili preveč neformalni, naj ne bi cenili tradicionalnega načinov delovanja ter, da so popolnoma odvisni od tehnologije. V obratni smeri pa se mlajši pritožujejo, da so starejši »za časom«, da so nefleksibilni glede načina izvajanja nalog in, da nimajo znanj za delo z računalnikom. računalniki. Seveda imajo vse generacije občutek, da jih druge skupine ne spoštujejo in, da so diskriminirani zaradi starosti.

Kako preseči generacijski razkorak?

Naš način komuniciranja torej ni edino pravilo. Ali obstaja čarobna formula, ki vam bo omogočila brezskrbno komuniciranje z različnimi generacijami? Ne. Pomemben korak pri preseganju razlik je razumevanje, kaj določeno generacijo motivira, drugi korak pa je upravljanje tehnik, ki so dovolj fleksibilne, da dosežejo vse.

Kako preseči generacijski razkorak in različnost? Kako učinkovito komunicirati? Na osebni ravni to pomeni predvsem poslušati in slišati. V vsebini, ki vam jo sodelavci izrečejo, se skrivajo vrednote in motivacija, slišite lahko kaj jih boli in moti. Posploševanje v stilu »tisti Metuzalem iz pravne službe« ali »smrkavec iz prodajnega oddelka« je najboljša pot do nerazumevanja različnosti sveta, iz katerega prihajajo različne generacije. Na ravni podjetja pa je pot do učinkovite komunikaciji tudi sledenje vzorom iz tujine, kjer so v svoje formalne treninge vključili tudi izobraževanje glede vrednot in komunikacijskih stilov različnih generacij, kar združuje posameznike in pomaga pri preseganju komunikacijskega šuma.

V vsebini, ki vam jo sodelavci izrečejo, se skrivajo vrednote in motivacije, slišite lahko, kaj jih boli in moti. Posploševanje v stilu »tisti Metuzalem iz pravne službe« ali »smrkavec iz prodajnega oddelka« je najboljša pot do nerazumevanja različnosti sveta, iz katerega prihajajo različne generacije.