HR strokovnjaki se soočajo s številnimi izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša razvijajoče se delovno okolje. V ospredje prihajajo pomembnost organizacijske kulture, vloge vodij in dinamika hibridnega dela. Bruce Daisley, priznani strokovnjak za delovno kulturo, v svojem poročilu "Work in 2024" osvetljuje te teme in ponuja vpogled v prihodnost dela.

Kaj povečuje zavzetost zaposlenih?

Gallupova raziskava iz leta 2023 kaže, da se veliko zaposlenih čustveno ne naveže na svoje delo, kar vpliva na njihovo zavzetost in produktivnost. V kontekstu zavzetosti je ključno, da HR strokovnjaki razumejo, da srečni delavci niso le bolj produktivni, ampak so tudi bolj vključeni v delo. Raziskave kažejo, da se zavzetost povečuje, ko imajo zaposleni tesne prijatelje na delovnem mestu ali ko redno prejemajo povratne informacije od svojih nadrejenih.

Kako z malimi koraki lahko naredite veliko za povečanje zavzetosti med zaposlenimi, odkrijte v članku Tomaža Stritarja

Zaupanje - temelj organizacijske kulture

Sodobno delovno okolje zahteva, da organizacijska kultura spodbuja zaupanje in avtonomijo. Raziskava Slacka iz leta 2023 je pokazala, da je zaupanje ključni dejavnik produktivnosti zaposlenih. Kultura, ki temelji na zaupanju, ne samo da povečuje produktivnost, ampak tudi krepi občutek pripadnosti in zadovoljstva pri delu.

Z zaupanjem pa je pogosto povezano tudi odhajanje zaposlenih. S študijo Gallupa je bilo ugotovljeno, da je 42 % razlogov za odhod zaposlenih povezanih z njihovim odnosom do svojih nadrejenih in kulture ekipe. Vodje se morajo prilagoditi spreminjajočim se potrebam delovnega okolja in narediti še več za gradnjo povezav in zaupanja znotraj svojih ekip.

Zakaj je zaupanje temelj odličnega vodenja, raziskujte tudi v tem članku.

Hibridno ja, a še vedno so pomembne tudi pisarne

Hibridno delo omogoča fleksibilnost in vključuje različne skupine zaposlenih. Raziskava McKinseyja je razkrila, da so mlajši zaposleni, LGBTQ+ zaposleni, ženske in delavci z invalidnostjo bolj verjetno zapustili delovno mesto, če možnosti hibridnega dela niso na voljo. Obenem bi vodje, ki bi zahtevali popolno vrnitev v pisarno, lahko naleteli na odpor in oteženo zaposlovanje. Poudarek na fleksibilnosti je torej še vedno ključen za pritegnitev in ohranjanje talentov.

Preberite tudi intervju z Anito Lettink: Hibridno delo je prihodnost, saj vsem ponuja več priložnosti

A kljub temu je čas, preživet v pisarni, še vedno ključnega pomena za krepitev medsebojnih odnosov in reševanje konfliktov. Fizično druženje - tudi denimo v času kosila - ima pomembne koristi za kreativnost, kohezijo ekipe in mentorstvo, poudarja Daisley.

Merjenje produktivnosti dela od doma

Kje smo bolj produktivni, doma ali v pisarni, je še vedno vprašanje, s katerim se zagotovo ukvarjajo številni vodje. Že Microsoftova raziskava "Productivity Paranoia" iz leta 2022 je pokazala, da 87% delavcev meni, da so produktivni pri delu od doma, vendar le 12% vodij popolnoma zaupa svoji ekipi pri delu na daljavo. 

A obenem raziskava Slacka kaže, da ne vemo, kako meriti produktivnost, zato uporabljamo ugibanja na podlagi vidnosti in odzivnega časa sporočil​​. Učinkovito merjenje produktivnosti od doma zahteva preseganje tradicionalnih meril in poudarek na jasnih ciljih in rezultatih, poudarja Daisley.

Preberite tudi članek Prehod na digitalna delovna mesta: Veste, kaj vas čaka?

Spreminjanje miselnosti glede dela in medsebojnih interakcij bo torej ključno za uspešno prihodnost delovnega okolja.

Literatura in viri

Daisley B. Work in 2024. Dostopno na https://www.brucedaisley.com/workin2024form