Stari pregovor pravi: Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Pa se menda ne uči sam? In ta Janezek je čez čas postal Janez, ki se je razvijal in učil ter treniral, sodeloval, izmenjeval mnenja – samoiniciativno, ali pa mu je pri tem pomagal sistem, v katerem je delal.

Razvoj kadrov pomeni, da podjetje poskrbi za to, da sodelavci rastejo z njim. Da jih izobražuje, strokovno usposablja in nadgrajuje njihove kompetence. Za to lahko ima notranji izobraževalni oddelek ali zunanje izvajalce. Pri tem je ključna identifikacija potreb na eni strani, za kar so zadolženi zaposleni in njihovi vodje, v tesnem sodelovanju s kadrovsko službo. Pustimo ob strani to, da so večkrat želje in potrebe različne, pomembno je usklajevanje in odziv na največja ozka grla. Ne samo notranje potrebe in trendi, tudi konkurenca nas spodbuja k temu, da rastemo in se razvijamo. Tako investiramo v lastno osebnost in prispevamo k rasti družbe.