Raziskava vodilne Harvard Univerze je pokazala, da s pandemijo vodenje virtualnih timov postaja še težje.1 Študija, izvedena na vzorcu 275 vodilnih mednarodnih menedžerjev po vsem svetu o tem, kako se pri vodenju soočajo z izzivi COVID-19, je med glavne izzive izpostavila pomanjkljivosti glede jasnosti vloge ekipe pri agendi vodenja v virtualnem okolju, nejasnosti medosebnih povezav zaradi oddaljenega dela ter nizke motivacije ter prevelike delovne obremenitve, ki jih je prineslo virtualno delovno okolje. Za uspešno vodenje virtualnih ekip v dobi digitalizacije zato v ospredje postavljamo vprašanje modela razvoja kompetenc vodenja virtualnih timov.

Poslovno okolje se je transformiralo v virtualno okolje, kjer smo nenadoma odprli vrata novemu talentu, novim načinom poslovanja, komuniciranja ter hkrati novim kompetencam in veščinam, ki v veliki meri izzovejo posameznika, da se zaveda, da je vlaganje v lasten razvoj ključnega pomena. Vodje se danes srečujejo z lastnostmi in kompetencami, kot so organizacijska inteligentnost, čustvena inteligentnost, opolnomočenje, motiviranje, visoka integriteta, jasno komuniciranje, reševanje konfliktov, promoviranje timskega, virtualnega dela in zelo pomemben razvoj medosebnih odnosov in kohezije.