»Soočamo se z globoko spremembo paradigme, od koder ni vrnitve.« To je ponavljajoča se izjava Simona L. Dolana, profesorja, svetovalca in avtorja več kot šestdesetih knjig. Prepričan je, da se lahko podjetja, institucije, skupnosti in posamezniki zgolj z vrednotami pozitivno odzovejo na globoke spremembe in preobrazbo, v kateri trenutno živimo.

Gre za neustavljiv proces, ki se je pravkar začel. Da bi preživeli to obdobje, zaznamovano z negotovostjo, kompleksnostjo in nestanovitnostjo, se moramo naučiti, kako najbolje razviti naš talent. Pravila, navodila in postopki niso več dovolj za prebujenje čustvenih vezi, ki ljudi motivirajo in jih potisnejo do točke, na kateri razvijejo vse svoje zmožnosti. Kako lahko zagotovimo, da naši zaposleni pridobijo spretnosti ter razvijejo učinkovit odnos in vedenje, ki sta hkrati učinkovita za cilje podjetja, sami pa se ob tem počutijo močnejši?