Družinska podjetja so gonilna sila gospodarstev v srednji Evropi. Po svoji velikosti in pomenu pogosto že presegajo državna podjetja in lastniško razpršene delniške družbe ter zasedajo v svojih panogah vodilne tržne deleže, kot na primer nemški družinski podjetji Volkswagen in Bertelsmann. Tudi v Sloveniji je uspešen razvoj družinskega podjetništva ključen za nadpovprečno gospodarsko rast.

Družinska podjetja imajo v primerjavi s podjetji v državni lasti ter podjetji z razpršenim lastništvom značilne konkurenčne prednosti in slabosti.