Demosten je želel postati dober govorec, vendar je imel zelo šibek glas, nerazločno izgovorjavo, zelo hitro mu je zmanjkalo sape in med govorjenjem je močno trzal z rameni. Vse štiri hude hibe je odpravil, tako da je ob morskem obrežju s polnimi usti kamenčkov recitiral poezijo. Koliko truda smo pripravljeni vložiti v razvoj svojih spretnosti?

S tem si je okrepil glas, saj je hotel prevpiti bučanje morja, in kamenčki v ustih so mu pomagali do razločne izgovorjave. Sapo si je okrepil s tekom po strmih hribih in trzanje z rameni je odpravil, ko si je nad ramena privezal meč. Vsakič, ko je trznil, je dobil boleč vbod v ramena. Z voljo, naporom in veliko vaje je postal najslavnejši govornik, ki je prepričal Atence v upor zoper Filipa Makedonskega.

Spretnosti, znanja in veščine skupaj tvorijo kompetence za kakovostno opravljanje nalog. Lahko bi celo rekli, da so veščine tiste, ki nas 'delajo kompetentne' za opravljanje nalog. Za polnost kompetenc so potrebne tako spretnosti kot široka in specifična znanja in veščine. K veščinam štejemo znanja in spretnosti, podedovane in privzgojene značajske lastnosti ter pridobljena znanja in spretnosti, ki so specifični za posamezno življenjsko področje. Veščine nam omogočajo samostojno življenje in komunikacijo v različnih okoljih, kjer smo lahko družabniki, sodelavci ali vodje. Človek, ki ima visoko razvite osebnostne veščine in spretnost komunikacije, bo dosegal želene rezultate. Če ima še prave človekoljubne vrednote, bo lahko naredil čudovite stvari za domačo družino, krajevno okolje, podjetje, v katerem je zaposlen, in celo državo.

Vrste veščin

V splošnem veščine delimo v dve veliki skupini.

 1. Trde veščine so tiste, ki jih pridobimo z izobraževanjem in so nujno potrebne za opravljanje določenega poklica. So poklicno specifične, npr. znanje medicine za opravljanje poklica zdravnika.
 2. Mehke veščine so osebnostne lastnosti, navade, socialni čut, vzpostavljanje blagih razveseljujočih medsebojnih odnosov.

Trde veščine je dokaj preprosto opazovati in meriti. Izkazujemo jih s spričevali in drugimi verodostojnimi listinami in/ali neposrednim preverjanjem pred za to pristojnimi osebami.

Mehke veščine so tiste prave veščine v ožjem pomenu besede. Te so težje sledljive in merljive. Imenujemo jih tudi socialne veščine. Omogočajo kakovostno medsebojno komuniciranje in s tem doseganje želenih ciljev, zato so pravzaprav nujno potrebne za krepitev kakovosti življenja. Nepismeni 21. stoletja ne bodo tisti, ki ne bodo znali brati in pisati, temveč tisti, ki se ne bodo znali učiti (iz) medsebojnih odnosov. Različni strokovnjaki in mentorji med zelo pričakovane veščine, ki jih delodajalci pričakujejo, tako od kandidatov za delovna mesta in od zaposlenih, naštevajo:

 1. reševanje kompleksnih problemov,
 2. kritično opazovanje,
 3. kritično razmišljanje,
 4. ustvarjalnost,
 5. pripovedovanje zgodb,
 6. javno nastopanje,
 7. upravljanje/vodenje ljudi,
 8. sposobnost sodelovanja,
 9. poslušanje,
 10. molčanje v primernem trenutku,
 11. izražanje prošnje za pomoč,
 12. razvijanje čustvene inteligence,
 13. urejenost misli,
 14. prisotnost v sedanjosti,
 15. pozitivno govorjenje o sebi (in drugih)
 16. empatijo,
 17. brigati se zase,
 18. iskrenost do drugih,
 19. iskrenost do sebe,
 20. upravljanje s časom,
 21. učenje novega jezika,
 22. zdrave spalne navade,
 23. doslednost,
 24. odgovornost,
 25. presojanje in odločanje,
 26. storitveno usmerjenost,
 27. pogajanje,
 28. prilagodljivost oziroma nenehno učenje in izpopolnjevanje,
 29. hitro in pametno branje,
 30. delanje zapisnikov,
 31. analiziranje in procesiranje podatkov,
 32. zaznavanje vzorcev in trendov,
 33. pisno in ustno komunikacijo,
 34. razumevanje in uporabo tehnologije.