RAZVOJ ZAPOSLENIH; OD STRATEGIJE PODJETJA DO INDIVIDUALNIH RAZVOJNIH NAČRTOV

BOJANA FLORJANČIČ, trenerka poslovnih veščin, ustanoviteljica in partnerka podjetja Hansen Beck, z izkušnjami pri vpeljevanju učinkovitega vodenja, uveljavljanja sprememb in upravljanja razvoja talentov zaposlenih.

Facebook
LinkedIn

Razvoj zaposlenih je kot krvni obtok, ki ima srce v strateškem načrtu. Z grajenjem kulture podjetja, ki razvoj postavlja v ospredje, se zgodijo pomembni premiki. Razvojni cilji postanejo enakovredni izvedbenim ciljem. Vsak zaposleni nosi odgovornost za lasten razvoj. Podjetje ustvarja pogoje, vodja postavi pričakovanja, spodbuja, usmerja in oceni učinkovitost izvedbe individualnih razvojnih načrtov. Za današnji uspeh in uspeh v prihodnosti.  

Razvoj zaposlenih ni nekaj, s čimer se v podjetjih ukvarjamo, ko smo uredili vse ostalo. Ko nam ostanejo sredstva in čas. Razvoj ne sme biti žrtev prednosti nujnega pred pomembnim. Usmerjen razvoj zaposlenih je prioritetna, načrtna in temeljna naloga podjetja, ki omogoča uspešno delovanje podjetja danes in v prihodnosti. 

Za dolgoročni uspeh organizacije je nujno ustrezno odzivanje na visoko dinamiko ali še bolje, prevzemanje aktivne vloge v razvoju poslovnega okolja. Ob tem je ključen strateški pogled na razvoj kompetenc in talentov zaposlenih. Večja, kot je dinamika okolja, v katerem družba deluje, večja je nujnost načrtnega in intenzivnega ukvarjanja z razvojem kompetenc.

Usmerjen razvoj zaposlenih je integriran proces in ima svoj začetek v poslovni strategiji podjetja. Naslednji korak je načrtovanje kompetenc, ki jih bomo potrebovali, da to strategijo uresničimo. Nekatere kompetence že imamo na ravni