REINOVIRANJE JE PISMENOST 21. STOLETJA

INA KUKOVIČ BOROVNIK, ustanoviteljica podjetja BELAVODA, ki se ukvarja s strateškim organizacijskim razvojem in osebnostno rastjo.

Facebook
LinkedIn

Če je bila sposobnost branja ključnega pomena za razvoj posameznika in napredek človeške družbe v preteklosti, potem je danes to postalo reinoviranje ali sposobnost zaznavanja, prilagajanja in uresničevanja sprememb. Soočeni smo s stoletjem svetlobne hitrosti sprememb, ki je nismo še spoznali v zgodovini svojega obstoja. Reinoviranje je naša odgovornost in ključna veščina obstoja. Vanjo morate vlagati danes tako na osebni kot organizacijski ravni. Sposobnosti reinoviranja moramo ozavestiti, vaditi in ji nameniti čas, denar in konkretne korake.

Namen je osvetliti in razložiti potrebo po reinoviranju tako iz osebnega, organizacijskega, kot širšega družbenopolitičnega vidika. Ker je reinoviranje »tek na dolge proge« in sposobnost, ki jo moramo pridobivati na vseh treh ravneh hkrati. Čas je, da jo spoznate in začnete biti v njej dobri, od tega je odvisna vaša kariera, razvoj vaše organizacije in razvoj našega družbenega sistema.

Kaj je reinoviranje?

Je nov pojem in celosten pristop za strateški razvoj in napredek v 21. stoletju. Povzema zasnovo upravljanja sprememb, strategije, trajnostnega razvoja, procesov inoviranja … Je praksa zaznavanja, dizajniranja in implementiranja sprememb na način, da se to izrazi v bistveno izboljšanem stanju, produktu, storitvi, osebnostni kakovosti.1 Pri tem je lastna raziskava pokazala, da se moramo spreminjati vsaj vsake 3,5 leta in pol, če želimo biti na razvojni krivulji oziroma konkurenčni. Ali ste se vi ali vaša organizacija spremenili v tem časovnem obdobju?

Umestitev veščine