Če je bila sposobnost branja ključnega pomena za razvoj posameznika in napredek človeške družbe v preteklosti, potem je danes to postalo reinoviranje ali sposobnost zaznavanja, prilagajanja in uresničevanja sprememb. Soočeni smo s stoletjem svetlobne hitrosti sprememb, ki je nismo še spoznali v zgodovini svojega obstoja. Reinoviranje je naša odgovornost in ključna veščina obstoja. Vanjo morate vlagati danes tako na osebni kot organizacijski ravni. Sposobnosti reinoviranja moramo ozavestiti, vaditi in ji nameniti čas, denar in konkretne korake.

Namen je osvetliti in razložiti potrebo po reinoviranju tako iz osebnega, organizacijskega, kot širšega družbenopolitičnega vidika. Ker je reinoviranje »tek na dolge proge« in sposobnost, ki jo moramo pridobivati na vseh treh ravneh hkrati. Čas je, da jo spoznate in začnete biti v njej dobri, od tega je odvisna vaša kariera, razvoj vaše organizacije in razvoj našega družbenega sistema.

Kaj je reinoviranje?

Je nov pojem in celosten pristop za strateški razvoj in napredek v 21. stoletju. Povzema zasnovo upravljanja sprememb, strategije, trajnostnega razvoja, procesov inoviranja … Je praksa zaznavanja, dizajniranja in implementiranja sprememb na način, da se to izrazi v bistveno izboljšanem stanju, produktu, storitvi, osebnostni kakovosti.1 Pri tem je lastna raziskava pokazala, da se moramo spreminjati vsaj vsake 3,5 leta, če želimo biti na razvojni krivulji oziroma konkurenčni. Ali ste se vi ali vaša organizacija spremenili v tem časovnem obdobju?

Umestitev veščine reinoviranja

To mora postati veščina, ki je del vašega osebnega portfelja. Stalno izobraževanje, osebnostna rast, coaching … so postali že nova normala za vsakega posameznika, ki želi rasti. Zdi se mi pomembno, da na tem mestu dodam svoj pogled ali opombo - osebnostna rast se pogosto enači s spreminjanjem samega sebe, kar je izjemno težko! Dejansko gre za ozaveščanje tega, kdo in kaj si, zato da znaš bolje umeščati sebe v okolje, da znaš bolje razvijati potenciale, za katere čutiš energijo. Tukaj ni zadosten proces petih ali desetih korakov za uspešno življenje, ampak zavedanje, da je stalna rast in sprememba edina stalnica. Kot ljudje smo rojeni reinovatorji. Kje v naravi ste še videli eno bitje, rastlino, okolje, ki se ne spreminja ves čas? Večina nas je bila naučenih, da dosežemo eno, popolno obliko sebe, v eni karieri, na enem delovnem mestu in tam uspemo. Resničnost je seveda popolnoma drugačna in danes bomo morali imeti v povprečju vsaj pet karier v svojem življenju,2 torej pet različnih poklicev! Koliko ste jih že zamenjali vi?

Yuval Harrari3 zelo dobro povzame spremembo miselnosti, ki se je moramo navaditi vsi - če je bila mentaliteta preteklosti »gradnja kamnite hiše, z globokimi temelji«, ki je formula za uspeh; potem danes živimo v času, ko mora naša mentaliteta formule za uspeh postati »šotor, ki se lahko kadar koli razstavi in postavi kjer koli, na kateri koli podlagi.«

Prvi korak je ozaveščanje potrebe, naslednji pa zagotovo to, da si sami želite postati boljši v tej veščini. To konkretno pomeni čas, denar in zavzetost, da se učite novih, drugačnih stvari, tem, veščin. Pri tem ne mislim, da morate postati najboljši v 100 različnih znanjih, v samo nekaj mesecih! Ključ je hitro razumevanje in umeščanje novega v to, kar že počnete, v to, kar že znate. Hitro pozabljati tisto, česar ne potrebujete, to je veliko težje.