Če je bila sposobnost branja ključnega pomena za razvoj posameznika in napredek človeške družbe v preteklosti, potem je danes to postalo reinoviranje ali sposobnost zaznavanja, prilagajanja in uresničevanja sprememb. Soočeni smo s stoletjem svetlobne hitrosti sprememb, ki je nismo še spoznali v zgodovini svojega obstoja. Reinoviranje je naša odgovornost in ključna veščina obstoja. Vanjo morate vlagati danes tako na osebni kot organizacijski ravni. Sposobnosti reinoviranja moramo ozavestiti, vaditi in ji nameniti čas, denar in konkretne korake.

Namen je osvetliti in razložiti potrebo po reinoviranju tako iz osebnega, organizacijskega, kot širšega družbenopolitičnega vidika. Ker je reinoviranje »tek na dolge proge« in sposobnost, ki jo moramo pridobivati na vseh treh ravneh hkrati. Čas je, da jo spoznate in začnete biti v njej dobri, od tega je odvisna vaša kariera, razvoj vaše organizacije in razvoj našega družbenega sistema.