V podjetjih je dokaj običajno, da se deli poslovne zadeve
na »trde« (finančni rezultati, produktivnost, obvladovanje stroškov, plasiranje novega produkta na trg itn.) in na »mehke« (razvoj ljudi, odnosi, čustva). Praksa še vse prepogosto kaže, da ravno t.i. »mehke« strani posla predstavljajo »težjo« stran vodenja in imajo tudi bistven vpliv na (ne)uspešnost organizacije.

Coaching je način, kako lahko uspešno naslovimo »mehke« teme na psihološko varen in učinkovit način ter s tem omogočimo stalen razvoj kulture, delovne uspešnosti in partnerstev z zunanjimi deležniki.