Rotacija na delovnem mestu je praksa rednega prehoda vseh zaposlenih med različnimi službami. Z njo se zaposleni učijo in izboljšujejo svoje spretnosti, lahko pa se uporablja tudi za prekinitev monotonega dela. Podjetje si z rotacijo delovnih mest lahko zagotovi nižjo stopnjo fluktuacije in pomaga zmanjšati število bolniških odsotnosti ter stopnjo stresa pri zaposlenih, ki opravljajo bolj fizična dela.

Rotacija na delovnem mestu je za številna podjetja dokaj nov koncept. Vključuje začasno premeščanje zaposlenih z enega delovnega mesta na drugo ali z enega položaja na drugega, kar jim omogoča, da prevzamejo nove vloge. Ta sistem ima več koristi, tako za zaposlene kot za podjetje. Delovno okolje, ki se spreminja, lahko spodbudi nove ideje in poglede na delo podjetja ter poveča zadovoljstvo pri delu. Večkratna menjava delovnih nalog je tudi ena od metod razvoja kariere in tehnik organizacijskih sprememb.