Koliko ljudi ve, kdo so tako imenovani knowmads? Koliko managerjev, ko prevzame vodilne funkcije, preučuje svoje vrednote, vrednote zaposlenih in jih primerja s kulturo organizacije, kakršna koli že je? Zares preučuje, ne samo preveri klimo z vprašalnikom, naredi razgovore po oddelkih, organizira team building in športni klub, potem pa se zažene v bilance, ker te vseeno vendarle morajo izkazovati razvoj podjetja? Kaj dejansko pomeni rehumanizacija dela (lektor je ob pregledu napisal opombo, ali sem mislila dehumanizacijo … ima prav, tega izraza smo bolj vajeni)? In zakaj zdaj evolucijsko voditeljstvo?

Ko poslušamo in beremo, da bo v prihodnosti delo še veliko bolj prilagodljivo, da nobena rešitev ne bo uporabljena za vse, da se bomo morali zanašati na ustvarjalnost, kreativnost, zaupanje in sodelovanje še bolj, kot smo tega vajeni, če želimo, da bodo naše organizacije uspešne, se zazdi, da je vse fluidno in da neprestano spreminja oblike kot Barbapape. Kar drži.

Vendar to že vemo. S čim se torej srečujejo sodobne organizacije in kaj ima to opraviti z BEEP!-om? Vse. Ustvarili smo platformo za boljše vodenje ljudi in implementacijo poslovnih idej preko njihovega razvoja in opolnomočenja. Od tod naš slogan – Business Execution by Empowering People. Platforma je medij, je stičišče in je tudi dogodek. Predvsem pa želimo, da je platforma tudi bazen uporabnega znanja in praktičnih primerov za uspešno reševanje vseh sodobnih izzivov organizacij, voditeljev in HR strokovnjakov. Na sodelovalni način, ne vsak zase v svojem oddelku.

Sodobne organizacije po svetu se srečujejo z novo poslovno paradigmo – takšno, ki temelji na ustvarjanju za skupno dobro in ne na zadovoljevanju posameznikovih osebnih interesov. Zato toliko bolj poudarjamo pomen povezovanja stroke vodenja oziroma leadershipa s stroko o razvoju ljudi in vse to s stroko o čistem biznisu ter s strokovnjaki odgovarjamo skozi platformo in to revijo na vprašanje z naše naslovnice – zakaj kulturni kapital loči uspešne od manj uspešnih? Zakaj namesto »jaz« postaviti na prvo mesto »mi«? Kaj imajo pri tem vrednote in evolucijsko voditeljstvo? Vse. Spet.

Uživajte v prebiranju, naša uredniška in programska ekipa – Maja, Tamara, Teja in jaz uživamo v ustvarjanju.

Saša Mrak

odgovorna urednica