V zadnjih tednih spremljam dogajanje na političnem parketu Slovenije. Z odstopom premierja Cerarja se je števec obrnil na začetek in lahko se zgodi, da bomo priča novi razdelitvi politične moči in posledično tudi znova večjim kadrovskim spremembam v politiki in državni upravi. V pričakovanju so tako zaposleni v javni upravi kot tudi v zasebnem sektorju, saj imajo lahko politične odločitve precejšen vpliv na gospodarsko okolje in s tem na delovanje podjetij in zaposlene v njih.

V podjetjih pričakujemo, da bo novo izvoljena in sestavljena koalicija razumela potrebe gospodarstva in s svojimi ukrepi pomagala gospodarstvu k rasti in dobičkonosnemu poslovanju. Vsi se nadejamo sposobnih ministrov, da bodo zgradili okoli sebe ekipe posameznikov, ki bodo sposobni voditi Slovenijo v smeri poenostavljene, stroškovno in vsebinsko učinkovite države.

V podjetjih je slika identična. Želimo si, da bi naši vodje, dosegali skupaj s svojimi timi vedno boljše rezultate. Želimo si, da bi v podjetja pritegnili najbolj primerne kadre, kar jih je moč dobiti na trgu dela. Trg dela je omejen, podjetja rastejo, smo v obdobju, ko je vedno težje pritegniti najbolj primerne kadre. V podjetjih moramo zato z ustreznim vodenjem in razvojem zaposlenih poskrbeti, da zaposleni na najboljši možen način razvijejo svoja znanja in talente, po drugi strani pa poskrbeti za ustrezno prepoznavnost na trgu dela. V dandanašnjem hitro spreminjajočem se okolju, kjer se podjetja srečujejo s spremembami tako v multigeneracijski delovni sili, hitrim napredkom tehnologije, globalizacijo in drugimi disruptivnimi megatrendi, managerji ob sebi potrebujejo partnerja, ki jim pomaga pri prepoznavnosti podjetja, razvoju zaposlenih, organizacijski kulture ipd. HR-manager tako postaja ključni partner managementa.

V svoji karieri sem imel priložnost spoznati ali pa delati s številnimi HR-managerji in strokovnjaki in prav vsak izmed njih je imel svojevrsten pristop k delu in je doprinesel podjetju svojo noto. Vsem pa je bila enaka iskrena skrb za zaposlene in stremenje k nenehnim izboljšavam pri sistemu in načinu ravnanja z zaposlenimi, na kar pri rednem delu, še posebej v bolj tehničnih podjetjih, včasih pozabljamo. Izkušnje so pokazale tudi neprecenljivo vrednost kadrovikov pri vodenju sprememb v podjetju, kot tudi pri skrbi za ugled podjetja tako navzven kot navznoter. Osebno cenim tudi, če kadrovik deluje kot zaupnik zaposlenih in managementa, ker se z ustrezno obravnavo mnenj posameznikov lahko včasih mnogo hitreje razreši organizacijski problem.

Seveda pa nihče od nas ni sam sebi namen in tudi kadrovska služba ima jasen cilj v vsakem podjetju. Kot del poslovodstva vodi podjetje – preko ljudi oz. preko kadrovskih sistemov in iniciativ. Z razvojem, usposabljanjem in kariernih priložnosti zaposlenim nudimo možnost, da pri delu napredujejo in uspevajo, hkrati pa se njihova zavzetost in učinkovitost povečuje. S selekcijo in zadržanjem zagotovijo zdravo fluktuacijo in osnovo, na kateri lahko podjetje gradi. S proaktivnostjo upravljanja sprememb pa poskrbi, da spremembe požanjejo kar največ pozitivnih izidov. Kadrovska služba postavi tako za podjetje kot tudi za vodje znotraj podjetja osnovo in okvir visoko učinkovitega podjetja.

Pri vsaki manjši ali večji spremembi v podjetju je bil tako vedno ob meni kadrovik, s katerim smo se skupaj trudili izvesti spremembo na način, da bi v čim krajšem času, ob povečanem zadovoljstvu zaposlenih prišli do želenih rezultatov. Moje priporočilo managerjem je tako, izberite si močnega in sposobnega HR-managerja, s katerim skupaj razvijajta podjetje in zaposlene. S kompetentnimi in vključenimi zaposlenimi se nam ni bati za prihodnost slovenskih podjetij in države.

Podobno predlagam tudi naši prihodnji vladi. Da bi ob kadrovskih spremembah visokim politikom ob boku delovali HR-partnerji, ki bi skupaj z njimi delovali v naše skupno dobro in z uporabo znanj s področja vodenja kadrov poiskali primerne ljudi za pomembne pozicije, jim zagotovili možnost razvoja lastnih idej in delovnega okolja z namenom nadaljnje graditve uspešne države.

Moje priporočilo managerjem je tako, izberite si močnega
in sposobnega HR-managerja, s katerim skupaj razvijajta podjetje in zaposlene. S kompetentnimi in vključenimi zaposlenimi se nam ni bati za prihodnost slovenskih podjetij in države.