S KOMPETENTNIMI ZAPOSLENIMI SE NAM NI POTREBNO BATI PRIHODNOSTI

ALEKSANDER ZALAZNIK, PREDSEDNIK ZDRUŽENJA MANAGER, DOBITNIK NAGRADE GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA IZJEMNE GOSPODARSKE IN PODJETNIŠKE DOSEŽKE

Facebook
LinkedIn

Izberite si močnega in sposobnega HR-managerja, s katerim razvijajta podjetje in zaposlene. S kompetentnimi in vključenimi zaposlenimi se nam ni bati za prihodnost slovenskih podjetij in države.

V zadnjih tednih spremljam dogajanje na političnem parketu Slovenije. Z odstopom premierja Cerarja se je števec obrnil na začetek in lahko se zgodi, da bomo priča novi razdelitvi politične moči in posledično tudi znova večjim kadrovskim spremembam v politiki in državni upravi. V pričakovanju so tako zaposleni v javni upravi kot tudi v zasebnem sektorju, saj imajo lahko politične odločitve precejšen vpliv na gospodarsko okolje in s tem na delovanje podjetij in zaposlene v njih.

V podjetjih pričakujemo, da bo novo izvoljena in sestavljena koalicija razumela potrebe gospodarstva in s svojimi ukrepi pomagala gospodarstvu k rasti in dobičkonosnemu poslovanju. Vsi se nadejamo sposobnih ministrov, da bodo zgradili okoli sebe ekipe posameznikov, ki bodo sposobni voditi Slovenijo v smeri poenostavljene, stroškovno in vsebinsko učinkovite države.

V podjetjih je slika identična. Želimo si, da bi naši vodje, dosegali skupaj s svojimi timi vedno boljše rezultate. Želimo si, da bi v podjetja pritegnili najbolj primerne kadre, kar jih je moč dobiti na trgu dela. Trg dela je omejen, podjetja rastejo, smo v obdobju, ko je vedno težje pritegniti najbolj primerne kadre. V podjetjih moramo zato z ustreznim vodenjem in razvojem zaposlenih poskrbeti, da zaposleni na najboljši možen način razvijejo svoja znanja in talente, po drugi strani pa poskrbeti za ustrezno prepoznavnost na trgu dela. V dandanašnjem hitro spreminjajočem se okolju, kjer se podjetja srečujejo s spremembami tako v multigeneracijski delovni sili, hitrim napredkom tehnologije, globalizacijo in drugimi disruptivnimi megatrendi, managerji ob sebi potrebujejo partnerja, ki jim pomaga pri prepoznavnosti podjetja, razvoju zaposlenih, organizacijski kulture ipd. HR-manager tako postaja ključni partner managementa.