Vlaganje v človeške vire, usposabljanje kadrov in iskanje potenciala v zaposlenih je še za mnoga slovenska podjetja ena od manj pomembnih skrbi, vendar pa samo konkuriranje z nižjo vrednostjo izdelkov in ustvarjanje neke »namišljene« vrednosti na dolgi rok ne prinese poslovnih uspehov. Nekdaj so bili zemlja, delo in kapital ključni faktorji, danes pa ne tekmujemo več s tem, niti ne z denarjem, temveč s človeškim kapitalom, ki je redek, ni prenosljiv, kaj šele posnemalen.