Vlaganje v človeške vire, usposabljanje kadrov in iskanje potenciala v zaposlenih je še za mnoga slovenska podjetja ena od manj pomembnih skrbi, vendar pa samo konkuriranje z nižjo vrednostjo izdelkov in ustvarjanje neke »namišljene« vrednosti na dolgi rok ne prinese poslovnih uspehov. Nekdaj so bili zemlja, delo in kapital ključni faktorji, danes pa ne tekmujemo več s tem, niti ne z denarjem, temveč s človeškim kapitalom, ki je redek, ni prenosljiv, kaj šele posnemalen.

Po raziskavah sodeč investicije v človeški kapital predstavljajo že okoli tri četrtine premoženja predvsem tujih podjetij (Gruden M., 2009). Tudi na slovenskem trgu podjetja vedno več vlagajo v znanje zaposlenih, njihovo motivacijo in zadovoljstvo, saj brez zadovoljnega kadra ne moremo pričakovati visoko zastavljenih ciljev in vrhunskih rezultatov. Pridobiti, »vzgojiti« in obdržati najboljše zaposlene, ki v podjetjih zavzeto in vestno opravljajo svoje delovne naloge, se izobražujejo in nenazadnje v delu, ki ga opravljajo zaznajo svoj doprinos k podjetju in zadovoljstvo do dela, je cilj razvoja na področju KOPA HRM.

Vir: www.dialogos.si/slo/objave/clanki/zavzetost

Psihološka pogodba