Sloveniji vlagamo podpovprečno tako v neotipljivi kapital kot tudi v razvoj zaposlenih. Še več, po obeh merilih smo v Evropski uniji na samem repu. V usposabljanje in izobraževanje vlagamo le pet odstotkov vseh investicij, kar je polovica povprečja Evropske unije. Merjeno v odstotku prihodkov pa vlagamo v Sloveniji manj kot en odstotek prihodkov v razvoj zaposlenih, medtem ko Nemčija in Francija, vodilni državi Evropske unije na tem področju, vlagata več kot dva odstotka prihodkov (več v članku dr. Redek in dr. Bavdaž). S prenizkimi vlaganji v razvoj zaposlenih pač ne moremo pričakovati presežkov. Za dolgoročno uspešno poslovanje organizacij so kadri ključni, saj vplivajo na uspešno poslovanje tako neposredno kot posredno, z uspešnejšim razvojem izdelkov in navdušujočimi storitvami krepijo blagovne znamke organizacij, prodirajo na nove trge in posledično zvišujejo dodano vrednost. Zato bi moralo povečanje vlaganj v razvoj zaposlenih postati osrednja prioriteta vseh organizacij.

Pogledi organizacij in zaposlenih na razvoj zaposlenih so lahko zelo različni. V LinkedIn poročilu o razvoju zaposlenih za leto 20221 na primer kar 94 % zaposlenih pravi, da bi ostali v organizaciji dlje, če bi jim te pomagale pri učenju in njihovem razvoju. A razvoja v našem prostoru še vedno vsi zaposleni ne sprejemajo kot priložnost, prej kot dodatno in nepotrebno breme. Ob zavedanju te realnosti je naloga vodij izobraževanj in razvoja zaposlenih, da posvetijo potrebno energijo in čas informiranju, vabljenju in dogovarjanju s sodelavci o njihovem strokovnem razvoju. Organizacije morajo hkrati tudi poskrbeti, da imajo zaposleni dejansko predviden ustrezen čas za izobraževanje in usposabljanje. Dobro pripravljeni in izvajani programi razvoja kadrov povečujejo zaupanje zaposlenih v organizacije in s tem zvišujejo njihovo pripadnost.

Pretresi, ki jih je povzročila globalna pandemija, so v ospredje postavili potrebe zaposlenih, da ohranjajo konkurenčnost na trgu dela. Razvoj veščin ter relevantnih znanj zaposlenih sta pri tem ključnega pomena. Po Gallupovi študiji2 so programi razvoja veščin in znanj pri dveh tretjinah zaposlenih ključni pri odločanju o morebitni menjavi službe. Še posebej pomembni so ti programi za sodelavce v višjih dohodkovnih razredih in mlade sodelavce. Velik pomen dajejo zaposleni tudi programom mentorstev, ki jim omogočajo dostop do znanj izkušenih sodelavcev.

Aktualna številka vas bo pričakala na delovnem mestu ob vrnitvi s poletnih dopustov. Vabimo vas, da si pred jesenjo z nami privoščite še kratek oddih za strokovni navdih in se nam pridružite na konferenci Edutainment, 22. in 23. septembra v Portorožu. Prebojno in domišljeno v svet znanja je slogan, pod katerim smo ustvarili program letošnje konference. Se vidimo v Portorožu!

Peter Ribarič

odgovorni urednik