ŠEST POGOJEV ZA SPREMEMBE

DR. LÁSZLÓ ESZES, svetovalec, avtor, govornik in pedagog za vodenje preobrazbe in sprememb. Avtor metodologije vodenja sprememb »Šest pogojev spremembe« (SIXCON).

Facebook
LinkedIn

Spremembe postajajo naravni del življenja organizacij, vendar so za voditelje še vedno eden največjih izzivov. V tem prispevku predstavljam šest pogojev, ki jih ljudje potrebujemo za spremembo. 

Model šestih pogojev MUSICA (angl. Motivated, Understand, See, Involved, Capable, Aligned) se je izkazal kot zelo učinkovit okvir za voditelje sprememb in strokovnjake za človeške vire, ki podpirajo pobude za spremembe.

1.  MOTIVIRANI: prva razsežnost zajema vprašanje, ali so ljudje čustveno povezani s spremembo. Tukaj je nekaj bistvenih vprašanj, ki si jih ljudje vedno postavljamo: »Ali je sprememba sploh smiselna? Če da, ali se nam zdi smisel take spremembe privlačen? Ali razumemo, zakaj je nujno, da jo izvedemo zdaj? Zakaj ne more počakati? Kaj imamo od tega? Teh vprašanj ne bomo izrecno ubesedili, toda pravzaprav se dogaja, da si ljudje želimo biti jasni o smislu spremembe (»Zakaj?«) in potem se podzavestno povežemo z njo, če so vrednote, ki jih vsebuje izkazani smisel, v skladu z našimi osebnimi vrednotami. Srečal