Sodobne metode simulacij v zdravstvu prinašajo številne prednosti, ki vključujejo hitrejše pridobivanje znanja zdravstvenih delavcev, razvoj kompetenc in krepitve timskih veščin, posledično pa večjo varnost pacientov. V članku predstavljamo, kako jih uporabljamo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Izvedeli boste:
Kako v ZD Ljubljana s simulacijami usposabljajo zdravstvene time?
Kako razvijajo metode učenja s simulacijami?
Kakšne učinke prinaša učenje s pomočjo simulacij?