Pri prenovah ali spremembah plačnih sistemov v organizaciji se vedno postavlja enako vprašanje: kakšen vpliv bo imela na stroške sprememba (kratkoročno in dolgoročno)? S trenutno veljavljenimi metodami (te so praviloma statistične1 in kot take ne vključujejo dinamične komponente, nujno potrebne za izvedbo simulacij) je bilo na vprašanje težko odgovoriti.

Tako smo bili postavljeni pred izziv, ali je možno razviti ustrezen model po principih sistemske dinamike, ki bo omogočal učinkovito reorganizacijo ob uvedbi novega plačnega sistema. Cilj razvoja je bil ponazoriti dinamiko v daljšem, prihodnjem časovnem obdobju, saj je predvidevanje učinka spremembe plačnega sistema vezana na daljše časovno obdobje (10 let ali več).