Namen članka je osvetliti zapleteno medsebojno delovanje kadrovskih in pravnih strokovnjakov ter poudariti našo skupno vlogo pri oblikovanju odpornih, skladnih in uspešnih podjetij v današnjem zahtevnem in nenehno spreminjajočem se okolju.

Izvedeli boste:
Katere so letošnje delovnopravne novosti, ki jih morate poznati? 
Lahko res vodje s pomočjo zunanjih strokovnjakov nadomestijo kadrovske oddelke?
Kakšna je vloga zunanjega pravnega svetovalca pri zagotavljanju skladnosti in reševanju sporov?