Na začetku pandemije covida-19 in po prvih sprejetih ukrepih se je pokazalo, da sta za uspešen spopad s krizno situacijo ključna dva dejavnika: jasno poslanstvo in močna, agilna kultura. Novartis v Sloveniji je podjetje, ki je s številnimi sprejetimi ukrepi zelo dobro in odgovorno poskrbelo za svoje zaposlene, ti pa so se na krizne razmere odzvali izjemno in pokazali veliko zavzetost.