SKOZI KRIZO Z JASNIM POSLANSTVOM IN AGILNO KULTURO

Avtor: Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji

Facebook
LinkedIn

Na začetku pandemije covida-19 in po prvih sprejetih ukrepih se je pokazalo, da sta za uspešen spopad s krizno situacijo ključna dva dejavnika: jasno poslanstvo in močna, agilna kultura. Novartis v Sloveniji je podjetje, ki je s številnimi sprejetimi ukrepi zelo dobro in odgovorno poskrbelo za svoje zaposlene, ti pa so se na krizne razmere odzvali izjemno in pokazali veliko zavzetost.

Soočiti se s krizo ni lahko, pa naj se z njo sooča posameznik ali podjetje. Ko se znajdemo v krizni situaciji, se običajno začnemo obnašati in razmišljati drugače, kot smo sicer navajeni. Razmišljati drugače in izven okvirjev je nekaj, kar v Novartisu nenehno spodbujamo, saj želimo, da so naši sodelavci agilni, vedoželjni in opolnomočeni. Ob izbruhu pandemije covida-19 smo se kot podjetje hitro odzvali, spremenjeni pogoji delovanja pa naših sodelavcev niso odvrnili od nemotenega in izjemnega nadaljevanja svojega dela. In prav to, da smo se vsi v zelo kratkem času uspeli prilagoditi novemu načinu dela, dokazuje, da agilnost, vedoželjnost in opolnomočenost v našem podjetju niso zgolj črke na papirju, ampak to zares živimo. Brez opolnomočenih sodelavcev in kulture, ki jo živimo vsak dan na vsakem koraku, se naši zaposleni na razmere ne bi odzvali tako učinkovito; niso zgolj čakali na navodila vodij, temveč so se za marsikateri korak samoiniciativno in odgovorno odločili sami ter tako v najkrajšem možnem času uspešno izvedli potrebne naloge.

Torej ne glede na to, ali je kriza tehnološka, finančna, naravna ali zdravstvena – slednjo smo pravkar dodobra izkusili na lastni koži – ta od nas zahteva čim hitrejši odziv. Ko se pojavi, je uspešnost premagovanja ovir, ki jih kriza postavlja, odvisna predvsem od jasnega poslanstva ter močne kulture in zavzetosti zaposlenih. Tega nam v Novartisu v Sloveniji ne manjka in zato smo lahko ves čas pandemije uresničevali svoje poslanstvo – skrb za bolnike – ter zagotavljali stabilno ponudbo in pravočasno oskrbo z zdravili.

Zavzetost naših zaposlenih je odraz skrbi za zaposlene, ki jo v Novartisu ves čas postavljamo na prvo mesto. Odgovornost do naših sodelavcev in njihovega zdravja je namreč naše primarno vodilo, naša prednostna naloga pa nemotena proizvodnja življenjsko pomembnih zdravil za bolnike doma in po svetu. Ob pojavu pandemije covida-19 se to ni spremenilo, zato smo že na začetku marca svoje sile začeli usmerjati tja, kjer so bile najbolj potrebne – v zaščito zdravja naših sodelavcev in zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.

V Novartisu v Sloveniji smo sprejeli številne ukrepe v skrbi za varnost in zdravje sodelavcev

V Novartisu v Sloveniji dela 5000 sodelavcev in skrb za njihovo varnost ter zdravje smo tudi med pandemijo postavili na prvo mesto. Še posebej smo poskrbeli za zdravje sodelavcev, ki so vsakodnevno hodili na delo v proizvodnjo in laboratorije, za sodelavce, ki imajo prenosne računalnike in jim je delo to dopuščalo, pa je bilo od 16. marca delo od doma obvezno. Na delo do doma smo tudi sicer dobro pripravljeni, saj je takšna oblika dela nekaj, kar počnemo običajno, poleg tega pa nam nemoten oddaljeni dostop omogoča dobro tehnološko zaledje, v katerega neprestano vlagamo. Ob razglasitvi epidemije je delo od doma potekalo v malce večjem obsegu kot sicer – namreč skoraj tretjina sodelavcev, okoli 1700, je začela delati od doma.

Za preprečevanje širjenja koronavirusa smo pripravili navodila za higieno rok in kašlja ter poudarjali in opozarjali na pomen omejitve stikov z drugimi ljudmi, vse sodelavce smo oskrbeli z zaščitnimi maskami, rokavicami za osebne namene in zadostno količino razkuževalnega sredstva, ki so ga naši zaposleni izdelali kar sami. Sprva smo omejili, nato pa prepovedali službena potovanja, odsvetovali smo tudi potovanja med našimi lokacijami po Sloveniji. Sodelavce smo spodbujali, naj vse sestanke, tako s kolegi kot tudi s poslovnimi partnerji, opravijo s pomočjo virtualnih orodij. Ko ni bilo zagotovljenega javnega prevoza in so morali nekateri uporabljati lastni prevoz, smo povračilo stroškov prevoza na delo in z njega obračunavali kot povračilo kilometrine in ne kot mesečno vozovnico. Za čim boljše higienske razmere smo tudi ustrezno organizirali prehrano naših sodelavcev.

Poskrbeli smo za psihofizično dobrobit naših zaposlenih

Ker se dobro zavedamo, da lahko krizna situacija pri ljudeh povzroči stres, stisko ter občutke tesnobe in nemoči, smo pozornost namenili tudi dobremu psihofizičnemu počutju naših zaposlenih. Poleg napotkov, kako obvladovati stres in skrbeti za psihično kondicijo, smo sodelavcem omogočili brezplačno psihosocialno pomoč terapevtke in svetovalke. Za tiste, ki so delali od doma, smo pripravili vrsto praktičnih nasvetov za čim lažje privajanje na nove delovne okoliščine, vključno z nasveti za zdrav življenjski slog. Sodelavcem, ki so zaradi narave dela oziroma zdravstvenih ali drugih pomembnih razlogov pri delu na domu potrebovali večji zaslon, smo omogočili izposojo službenih zaslonov.

Sodelavcem in njihovim družinskim članom ter prijateljem smo brezplačno ponudili možnost izobraževanja in osebnega razvoja s pomočjo različnih virtualnih orodij in priznanih izobraževalnih platform Tignum X, Khan Academy in Coursera, ki vključujejo programe certificiranih vodilnih univerz, kot so Yale, Stanford in Duke.

Pri načrtovanju neprekinjenega poslovanja smo posebno skrb namenili tudi sodelavcem, ki so se morali zaradi zaprtja vrtcev in šol ter dnevnih centrov za starejše še bistveno bolj vključevati v izobraževalni proces svojih otrok oziroma skrb za pomoči potrebne sorodnike. Pri organizaciji dela smo zato uporabljali različne kombinacije urnikov in razporeditev, da smo se lahko čim bolj prilagodili potrebam zaposlenih in hkrati zagotovili proizvodnjo najnujnejših zdravil, ki so ključna pri reševanju življenj naših bolnikov. V občinah Ljubljana, Mengeš, Prevalje in Lendava smo v sklopu civilne zaščite za svoje sodelavce uredili organizirano varstvo otrok, ki se je individualno za družino izvajalo na domu zaposlenega, izvajal pa ga je usposobljeni prostovoljec iz vrst vzgojiteljev in učiteljev osnovnih šol. Novartis se je tudi globalno zavezal, da ponudi 12 delovnih dni plačane odsotnosti sodelavcem v primerih, ko zanje delo od doma nikakor ni bilo mogoče oziroma jim ukrepi države niso dopuščali, da bi izvajali svoje obveznosti kot skrbniki.

Vseskozi smo ostali povezani

Čeprav smo bili v veliki meri fizično ločeni, smo poskrbeli, da smo ostali povezani. Pri tem je imelo jasno, odkrito in redno komuniciranje ključno vlogo. Načrtovanje in vodenje komunikacijskih dejavnosti ter priprava vsebin so potekali v tesnem sodelovanju komunikacijskega tima z vodstvom podjetja in timom za krizno vodenje.

Sodelavce smo redno obveščali o sprejetih ukrepih na ravni družbe. Na začetku pandemije smo tako s sporočili po različnih kanalih obveščali predvsem o ukrepih, potrebnih za zajezitev širjenja virusa, in o prilagojenem načinu dela. Pri tem je bila izjemno pomembna vloga vodij, ki so ostali v stiku s svojimi sodelavci in se z njimi še posebej pogovarjali o vseh ukrepih in načinu dela. Poskrbeli smo tudi, da so lahko tisti, ki so bili doma in nimajo službenih naprav, vseeno dostopali do vseh pomembnih vsebin.

Ko je nov način dela postal utečen, smo želeli z vsebino komuniciranja prispevati predvsem k ohranjanju motivacije sodelavcev in krepitvi občutka ponosa, da delajo v podjetju, ki je ne samo nadpovprečno odgovorno poskrbelo za svoje zaposlene, ampak je tudi zelo hitro doniralo finančna sredstva in zaščitno opremo organizacijam, ki so »na prvih bojnih linijah«. Tako smo na različnih internih komunikacijskih kanalih delili zgodbe sodelavcev z različnih koncev podjetja, spodbudne videe, ki so jih pripravili člani vodstva, sodelavce smo spodbujali k deljenju idej in dobrih praks ter z virtualnimi srečanji na različnih ravneh skrbeli, da smo ostajali povezani.

Sprejetih ukrepov, s katerimi smo želeli nenavadno in izzivov polno situacijo narediti čim bolj znosno, je bilo precej in z njimi smo pokazali, da je skrb za sodelavce na prvem mestu. To so začutili tudi naši zaposleni, ki so se na pandemijo covida-19 odzvali izjemno. Sodelavci, ki prihajajo na delo v laboratorije in proizvodnjo, so pokazali izredno zavzetost, v marsikateri enoti smo v tem času dosegli rekordne rezultate. Veliko sodelavcev iz pisarn se je tudi prostovoljno odločilo za pomoč v proizvodnji.

Digitalizacija poslovanja je omogočila hitro nadaljevanje rednega dela

Trenutno se v Sloveniji splošno stanje izboljšuje in postopoma se tudi pri nas delo vrača v stare tirnice, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Nedavno so se tako tudi naši sodelavci, ki so delali od doma, začeli postopoma vračati v pisarne in na teren. Uspešno dvomesečno delo od doma pa ne bi bilo mogoče brez digitalizacije, v katero v Novartisu vlagamo že nekaj časa.

Fleksibilne oblike dela je Novartis namreč začel uvajati že pred vrsto leti v sklopu svojih prizadevanj za raznolikost in vključenost. V Sloveniji smo nekatere oblike takega dela uvedli že pred nekaj leti, še bolj pa jih spodbujamo v zadnjem času. Zavedamo se, da je fleksibilno delo pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, na lažje usklajevanje službenega in zasebnega življenja ter s tem tudi na motiviranost in zavzetost. Omogočanje dela od doma nas razlikuje od marsikaterega podjetja, v času pandemije covida-19 pa se je še toliko bolj izkazalo, kako pomembna sta digitalizacija in Novartisovo dolgoletno načrtno vlaganje vanjo tako na globalni ravni kot v Sloveniji. Napredna digitalna orodja in platforme nam namreč omogočajo številne nove možnosti in priložnosti, zato že razmišljamo, kako bomo s pravo kombinacijo osebnih stikov in virtualnega povezovanja delali tudi v prihodnje.

Med dvomesečno karanteno, ko smo se morali čez noč soočiti z nam dotlej nepoznanimi izzivi, smo s ponosom ugotovili, da nam je novartisovcem v Sloveniji uspelo bolj, kot bi sploh lahko pričakovali. Pripravljenost na sodelovanje, zavzeto delo, neizmerna solidarnost in skrb za sočloveka, pozitivna naravnanost, požrtvovalnost in timski duh ter odločnost, da bolnikom v tem času brez primere omogočamo dostop do življenjsko pomembnih zdravil, je zgolj peščica v množici presežnikov, za katere lahko trdim, da so v našem podjetju zaznamovali obdobje pandemije covida-19. Na zgodbe, ki smo jih v tem času spisali, smo vsi izjemno ponosni.