Na začetku pandemije covida-19 in po prvih sprejetih ukrepih se je pokazalo, da sta za uspešen spopad s krizno situacijo ključna dva dejavnika: jasno poslanstvo in močna, agilna kultura. Novartis v Sloveniji je podjetje, ki je s številnimi sprejetimi ukrepi zelo dobro in odgovorno poskrbelo za svoje zaposlene, ti pa so se na krizne razmere odzvali izjemno in pokazali veliko zavzetost.

Soočiti se s krizo ni lahko, pa naj se z njo sooča posameznik ali podjetje. Ko se znajdemo v krizni situaciji, se običajno začnemo obnašati in razmišljati drugače, kot smo sicer navajeni. Razmišljati drugače in izven okvirjev je nekaj, kar v Novartisu nenehno spodbujamo, saj želimo, da so naši sodelavci agilni, vedoželjni in opolnomočeni. Ob izbruhu pandemije covida-19 smo se kot podjetje hitro odzvali, spremenjeni pogoji delovanja pa naših sodelavcev niso odvrnili od nemotenega in izjemnega nadaljevanja svojega dela. In prav to, da smo se vsi v zelo kratkem času uspeli prilagoditi novemu načinu dela, dokazuje, da agilnost, vedoželjnost in opolnomočenost v našem podjetju niso zgolj črke na papirju, ampak to zares živimo. Brez opolnomočenih sodelavcev in kulture, ki jo živimo vsak dan na vsakem koraku, se naši zaposleni na razmere ne bi odzvali tako učinkovito; niso zgolj čakali na navodila vodij, temveč so se za marsikateri korak samoiniciativno in odgovorno odločili sami ter tako v najkrajšem možnem času uspešno izvedli potrebne naloge.

Torej ne glede na to, ali je kriza tehnološka, finančna, naravna ali zdravstvena – slednjo smo pravkar dodobra izkusili na lastni koži – ta od nas zahteva čim hitrejši odziv. Ko se pojavi, je uspešnost premagovanja ovir, ki jih kriza postavlja, odvisna predvsem od jasnega poslanstva ter močne kulture in zavzetosti zaposlenih. Tega nam v Novartisu v Sloveniji ne manjka in zato smo lahko ves čas pandemije uresničevali svoje poslanstvo – skrb za bolnike – ter zagotavljali stabilno ponudbo in pravočasno oskrbo z zdravili.